[Toàn quốc] Quy trình giao hàng đơn NowShip

Thứ 5, 04/06/2020

Bước 1 : Nhận đơn từ hệ thống
- Sử dụng App NowDriver
- Vào phần lấy đơn Freepick, chọn “ Tất cả” hoặc chọn “Ship” để nhận đơn Nowship
- Thực hiện nhận đơn và xem thông tin đơn như đơn hàng Now Food

 Bước 2: Nhận hàng từ người gửi
- Nhận hàng tại đúng địa chỉ trên đơn hàng (tại cửa hàng, shop online...)

- Thu/Trả đúng số tiền hiển thị trên ứng dụng (Nếu có)
- Có trách nhiệm kiểm tra đơn hàng từ người gửi, có thể chụp ảnh lưu lại để đối chiếu khi cần nếu xảy ra rủi ro
- Có quyền mở ra kiểm tra nếu cảm thấy nghi vấn hàng gửi
- Có quyền từ chối giao hàng nếu mức thu hộ quá cao hoặc hàng gửi, người gửi có nghi vấn không an toàn
Khi nhận hàng xong từ người gửi, chuyển trạng thái “ Tôi đã nhận hàng


 
 

Bước 3: Giao hàng cho người nhận
- Liên hệ với người nhận trước khi giao để xác nhận thông tin và địa chỉ
- Giao hàng tận tay người nhận, tiến hành thu tiền theo trên App

- Thu/Trả đúng số tiền hiển thị trên ứng dụng (Nếu có)
- Chuyển trạng thái “Hoàn thành” khi giao hàng thành công