CÔNG BỐ GIẢI THƯỞNG CAO THỦ XẾ HUB THÁNG 10.2022

Thứ 6, 04/11/2022

ShopeeFood trân trọng vinh danh 200 Tài xế HUB đã hoạt động rất hiệu quả và tích cực trong tháng 10.2022 vừa qua. Chi tiết quà tặng đã được gửi cho Bác Tài tại mục thông báo trên ứng dụng ShopeeFood Driver. Hãy mở ứng dụng kiểm tra và nhận quà ngay nhé!

 

STT

HỌ VÀ TÊN

MÃ ID TÀI XẾ

CA LÀM VIỆC

KHU VỰC

1

NGUYỄN ĐỨC MINH

xxxx9345

HUB10

TP. HCM

2

NGUYỄN TUẤN MẠNH

xxxx4331

HUB10

TP. HCM

3

NGUYỄN TRUNG HẬU

xxxx1691

HUB10

TP. HCM

4

HUỲNH VĂN HÒA

xxxx9742

HUB10

TP. HCM

5

NGUYỄN NHẤT XỊN

xxxx0998

HUB10

TP. HCM

6

ĐẶNG HOÀNG PHƯƠNG

xxxx5085

HUB10

TP. HCM

7

HỒ HOÀNG XUÂN THIÊN

xxxx2188

HUB10

TP. HCM

8

TRẦN TUẤN KHẢI

xxxx4708

HUB10

TP. HCM

9

HUỲNH CẨM TƯỜNG

xxxx3539

HUB10

TP. HCM

10

LÝ THÀNH NGUYÊN

xxxx5277

HUB10

TP. HCM

11

PHAN HOÀI VŨ

xxxx4352

HUB10

TP. HCM

12

TRẦN TRƯỜNG VỦ

xxxx4126

HUB10

TP. HCM

13

NGUYỄN LÊ ĐỨC NAM

xxxx1206

HUB10

TP. HCM

14

SÂM QUỐC HUY

xxxx1947

HUB10

TP. HCM

15

LÊ MẠNH TOÀN

xxxx5647

HUB10

TP. HCM

16

LÝ THÁI TÙNG

xxxx0791

HUB10

TP. HCM

17

TRẦN ĐỨC TÒNG

xxxx5455

HUB10

TP. HCM

18

HỶ QUYỀN THÀNH

xxxx8650

HUB10

TP. HCM

19

LƯƠNG HỒNG TRÍ

xxxx4892

HUB10

TP. HCM

20

TRẦN LÂM PHONG

xxxx2291

HUB10

TP. HCM

21

TRẦN VĂN THIẾT

xxxx6554

HUB10

TP. HCM

22

PHÙNG QUANG THÁI

xxxx1822

HUB10

TP. HCM

23

NGUYỄN VĂN CƯƠNG

xxxx9088

HUB10

TP. HCM

24

TÔ THẤT TUẤN

xxxx4880

HUB10

TP. HCM

25

PHẠM THÀNH TRUNG

xxxx4050

HUB10

TP. HCM

26

PHAN QUỐC PHƯỚC

xxxx7625

HUB10

TP. HCM

27

PHẠM QUANG VINH

xxxx6389

HUB10

TP. HCM

28

TRẦN PHƯƠNG DŨNG

xxxx6231

HUB10

TP. HCM

29

PHẠM QUỐC TOÀN

xxxx3952

HUB10

TP. HCM

30

VŨ HOÀNG XUÂN LÃM

xxxx3583

HUB10

TP. HCM

31

HỒ QUỐC VIỆT

xxxx7682

HUB10

TP. HCM

32

NGÔ ĐÌNH QUÂN

xxxx9133

HUB10

TP. HCM

33

LÊ MINH SANG

xxxx8161

HUB10

TP. HCM

34

NGUYỄN MINH NHỰT

xxxx6449

HUB10

TP. HCM

35

TRẦN VĂN THÀNH

xxxx8230

HUB10

TP. HCM

36

LAI TÁC PHƯƠNG

xxxx1210

HUB10

TP. HCM

37

NGUYỄN ĐẶNG TUẤN AN

xxxx8438

HUB10

TP. HCM

38

ĐOÀN PHƯƠNG TÍN

xxxx1615

HUB10

TP. HCM

39

ĐẶNG CÔNG NGUYÊN

xxxx4119

HUB10

TP. HCM

40

NGUYỄN ĐỨC HUY

xxxx1849

HUB10

TP. HCM

41

HỨA MẠNH HÙNG

xxxx8683

HUB8

TP. HCM

42

CAO THANH TRÚC LINH

xxxx7130

HUB8

TP. HCM

43

LÝ THANH TÚ

xxxx4304

HUB8

TP. HCM

44

VÕ KIM NGÂN

xxxx0716

HUB8

TP. HCM

45

TRƯƠNG VĂN SƠN

xxxx1762

HUB8

TP. HCM

46

TỪ THÀNH TÀI

xxxx6427

HUB8

TP. HCM

47

HỒ HỮU HIẾU

xxxx7707

HUB8

TP. HCM

48

ĐINH PHAN KHÁNH TÂN

xxxx1190

HUB8

TP. HCM

49

NGUYỄN QUỐC HÒA

xxxx4443

HUB8

TP. HCM

50

TRẦN MINH THÀNH

xxxx5045

HUB8

TP. HCM

51

QUÁCH CHÍ LÂM

xxxx1084

HUB8

TP. HCM

52

VÕ THIỆN TOÀN

xxxx6297

HUB8

TP. HCM

53

HUỲNH THANH DANH

xxxx3624

HUB8

TP. HCM

54

NGUYỄN TUẤN THỊNH

xxxx4858

HUB8

TP. HCM

55

CHÂU MINH

xxxx9246

HUB8

TP. HCM

56

HUỲNH NGỌC THANH TUẤN

xxxx4589

HUB8

TP. HCM

57

PHÓNG QUANG THÁNH

xxxx8055

HUB8

TP. HCM

58

NGUYỄN THANH SANG

xxxx5177

HUB8

TP. HCM

59

TÔ GIA KỲ

xxxx5490

HUB8

TP. HCM

60

NGUYỄN TRỌNG HỮU

xxxx5497

HUB8

TP. HCM

61

DIỆP KẾ THÀNH

xxxx2485

HUB8

TP. HCM

62

LÊ PHƯƠNG BÌNH

xxxx5287

HUB8

TP. HCM

63

NGUYỄN HOÀNG TÚ

xxxx3647

HUB8

TP. HCM

64

VÕ HOÀNG LĂM

xxxx1675

HUB8

TP. HCM

65

NGÔ THÀNH CÔNG

xxxx2962

HUB8

TP. HCM

66

NGUYỄN QUANG MINH

xxxx5495

HUB8

TP. HCM

67

TĂNG YẾN ANH

xxxx9506

HUB8

TP. HCM

68

HỒNG MINH LUÂN

xxxx4505

HUB8

TP. HCM

69

VĂN ĐÌNH ÚT

xxxx6437

HUB8

TP. HCM

70

NGUYỄN THỊ TUYẾT ANH

xxxx6509

HUB8

TP. HCM

71

LÊ MINH THANH

xxxx4408

HUB5

TP. HCM

72

NGUYỄN NGỌC ANH

xxxx1120

HUB5

TP. HCM

73

NGUYỄN TUẤN THÀNH

xxxx5399

HUB5

TP. HCM

74

HOÀNG NGUYÊN TUẤN

xxxx8964

HUB5

TP. HCM

75

NGUYỄN CÔNG HỌC

xxxx0061

HUB5

TP. HCM

76

LÊ MINH HOÀNG

xxxx1958

HUB5

TP. HCM

77

HUỲNH MINH SANG

xxxx8111

HUB5

TP. HCM

78

ĐẶNG NGỌC SANG

xxxx1990

HUB5

TP. HCM

79

TÔN THẤT HOÀNG LONG

xxxx1997

HUB5

TP. HCM

80

PHAN VĂN SUNG

xxxx1854

HUB5

TP. HCM

81

NGUYỄN HÙNG LINH

xxxx3524

HUB5

TP. HCM

82

LÊ THANH THIỆN

xxxx3304

HUB5

TP. HCM

83

ĐÀO BÁ TRÚC LUÂN

xxxx4855

HUB5

TP. HCM

84

NGUYỄN BẢO ANH

xxxx3528

HUB5

TP. HCM

85

NGUYỄN TẤN ĐẠT

xxxx7482

HUB5

TP. HCM

86

HỒNG THẠNH PHONG

xxxx2538

HUB5

TP. HCM

87

TRẦN NGỌC LÂM

xxxx2561

HUB5

TP. HCM

88

VƯƠNG CẨM PHÚC

xxxx4649

HUB5

TP. HCM

89

NGUYỄN DƯƠNG MINH THÀNH

xxxx0248

HUB5

TP. HCM

90

NGUYỄN TẤN THÀNH

xxxx3012

HUB5

TP. HCM

91

TRẦN TẤT TÚ

xxxx7923

HUB5

TP. HCM

92

DƯƠNG TẤN PHONG

xxxx3330

HUB3

TP. HCM

93

NGUYỄN TRỌNG MINH THANH

xxxx4260

HUB3

TP. HCM

94

LÝ TRÍ VĨ

xxxx4721

HUB3

TP. HCM

95

PHẠM THANH TOÀN

xxxx8065

HUB3

TP. HCM

96

NGUYỄN MAI DUY LONG

xxxx8228

HUB3

TP. HCM

97

VÕ MINH GIÁP

xxxx9395

HUB3

TP. HCM

98

PHẠM QUANG DUY

xxxx1843

HUB3

TP. HCM

99

TRƯƠNG HOÀI THANH

xxxx6996

HUB3

TP. HCM

100

PHẠM QUANG HUY

xxxx7538

HUB10

Hà Nội

101

ĐỖ HỮU TÙNG THOẢNG

xxxx2911

HUB10

Hà Nội

102

NGÔ QUANG THIỆU

xxxx8350

HUB10

Hà Nội

103

NGUYỄN MẠNH KHÔI

xxxx0019

HUB10

Hà Nội

104

LÊ TRẦN ĐỨC

xxxx5889

HUB10

Hà Nội

105

PHẠM CÔNG THỊNH

xxxx2870

HUB10

Hà Nội

106

NGUYỄN TRỌNG VĂN

xxxx5256

HUB10

Hà Nội

107

NGUYỄN VĂN TIẾN

xxxx5540

HUB10

Hà Nội

108

TRƯƠNG ANH BÌNH

xxxx2293

HUB10

Hà Nội

109

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

xxxx6429

HUB10

Hà Nội

110

HOÀNG VĂN NAM

xxxx2544

HUB10

Hà Nội

111

TRẦN VĂN HUẤN

xxxx0146

HUB10

Hà Nội

112

CHU TRẦN NHẤT

xxxx5107

HUB10

Hà Nội

113

NGUYỄN VĂN HƯNG

xxxx8989

HUB10

Hà Nội

114

PHẠM THU TRANG

xxxx7733

HUB10

Hà Nội

115

HOÀNG VIỆT KHÁNH

xxxx2618

HUB10

Hà Nội

116

NGUYỄN ĐỨC THẮNG

xxxx5646

HUB10

Hà Nội

117

TRỊNH QUANG HUY

xxxx5294

HUB10

Hà Nội

118

TRẦN TUẤN ĐIỆP

xxxx3678

HUB10

Hà Nội

119

NGUYỄN VĂN HIẾU

xxxx6773

HUB10

Hà Nội

120

HOÀNG LY KHA

xxxx0358

HUB10

Hà Nội

121

NGUYỄN TRUNG KIÊN

xxxx5516

HUB10

Hà Nội

122

LÊ TRỌNG BẮC

xxxx7283

HUB10

Hà Nội

123

TRẦN VĂN TRƯỜNG

xxxx8040

HUB10

Hà Nội

124

NGÔ ĐỨC QUANG

xxxx9461

HUB10

Hà Nội

125

LÊ QUỐC ĐẠT

xxxx4907

HUB10

Hà Nội

126

NGUYỄN VĂN SƠN

xxxx8056

HUB10

Hà Nội

127

NGUYỄN VIỆT THẮNG

xxxx4274

HUB10

Hà Nội

128

HOÀNG VĂN DƯ

xxxx1290

HUB10

Hà Nội

129

DƯ HOÀNG VIỆT

xxxx1852

HUB10

Hà Nội

130

LÊ THÙY DƯƠNG

xxxx7204

HUB10

Hà Nội

131

NGUYỄN TRUNG HIẾU

xxxx1861

HUB10

Hà Nội

132

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

xxxx4317

HUB10

Hà Nội

133

NGÔ VĂN QUÂN

xxxx7535

HUB10

Hà Nội

134

LỤC VĂN BA

xxxx6804

HUB10

Hà Nội

135

NGUYỄN VĂN RỰC

xxxx3116

HUB10

Hà Nội

136

NGUYỄN ĐĂNG HOÀNG ANH

xxxx4824

HUB10

Hà Nội

137

PHẠM QUỐC TÚ

xxxx0725

HUB10

Hà Nội

138

ĐAN PHƯƠNG THẮNG

xxxx5749

HUB10

Hà Nội

139

NGUYỄN SONG NAM

xxxx9619

HUB10

Hà Nội

140

NGUYỄN KHẮC TUẤN

xxxx0464

HUB8

Hà Nội

141

NGUYỄN VĂN TRUNG

xxxx7967

HUB8

Hà Nội

142

PHẠM CÔNG THƯỞNG

xxxx4187

HUB8

Hà Nội

143

VŨ NGỌC THIÊN

xxxx4838

HUB8

Hà Nội

144

ĐINH NGỌC TÙNG

xxxx6776

HUB8

Hà Nội

145

CAO KHÁNH DUY

xxxx0202

HUB8

Hà Nội

146

NGUYỄN HỮU HUY

xxxx7695

HUB8

Hà Nội

147

NGUYỄN ĐÌNH NAM

xxxx0933

HUB8

Hà Nội

148

TRẦN QUANG LONG

xxxx6200

HUB8

Hà Nội

149

NGUYỄN TÙNG LONG

xxxx7760

HUB8

Hà Nội

150

PHÙNG NGỌC LY

xxxx6613

HUB8

Hà Nội

151

VŨ ĐỨC VIỆT

xxxx1538

HUB8

Hà Nội

152

NGUYỄN VĂN HẬU

xxxx3689

HUB8

Hà Nội

153

NGUYỄN HỒNG LIÊN

xxxx6952

HUB8

Hà Nội

154

NGUYỄN THỊ THU

xxxx4704

HUB8

Hà Nội

155

ĐINH QUANG HUY

xxxx2807

HUB8

Hà Nội

156

NGUYỄN VĂN THẮNG

xxxx7007

HUB8

Hà Nội

157

HOÀNG LÊ NAM HẢI

xxxx6820

HUB8

Hà Nội

158

NGUYỄN THẾ TÂN

xxxx9966

HUB8

Hà Nội

159

DƯƠNG HỮU HẢI

xxxx8443

HUB8

Hà Nội

160

PHẠM DUY KHIÊM

xxxx4626

HUB8

Hà Nội

161

NGÔ XUÂN TƯ

xxxx0429

HUB8

Hà Nội

162

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

xxxx0157

HUB8

Hà Nội

163

PHẠM VĂN HOÁN

xxxx3372

HUB8

Hà Nội

164

LÊ VĂN VINH

xxxx3790

HUB8

Hà Nội

165

TRẦN VIẾT TRUNG

xxxx7316

HUB8

Hà Nội

166

TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG TRI

xxxx6640

HUB8

Hà Nội

167

PHẠM BÁ THAO

xxxx6057

HUB8

Hà Nội

168

NGUYỄN KHÁNH VINH

xxxx5525

HUB8

Hà Nội

169

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

xxxx6732

HUB8

Hà Nội

170

ĐẶNG THU HUYỀN

xxxx0569

HUB8

Hà Nội

171

NGUYỄN LAM PHƯƠNG

xxxx1612

HUB5

Hà Nội

172

NGUYỄN NGỌC TÚ

xxxx4245

HUB5

Hà Nội

173

TRẦN MINH TÀI

xxxx6853

HUB5

Hà Nội

174

NGUYỄN THANH TUẤN

xxxx3944

HUB5

Hà Nội

175

NGUYỄN ANH TÚ

xxxx4888

HUB5

Hà Nội

176

NGUYỄN THUỲ DUNG

xxxx5293

HUB5

Hà Nội

177

TẠ HỒNG HOA

xxxx7523

HUB5

Hà Nội

178

TRẦN ĐỨC TÀI

xxxx3872

HUB5

Hà Nội

179

TRỊNH VÂN ANH

xxxx9474

HUB5

Hà Nội

180

TRƯƠNG ĐỨC ANH

xxxx1837

HUB5

Hà Nội

181

NGUYỄN ANH HUÂN

xxxx0545

HUB5

Hà Nội

182

NGUYỄN QUỐC BẢO

xxxx7611

HUB5

Hà Nội

183

NGUYỄN VĂN HẢI

xxxx8939

HUB5

Hà Nội

184

NGUYỄN MINH HẰNG

xxxx4498

HUB5

Hà Nội

185

NGUYỄN MẠNH TUẤN

xxxx7574

HUB5

Hà Nội

186

BÙI MINH HÙNG

xxxx9099

HUB5

Hà Nội

187

NGUYỄN QUYẾT TIẾN

xxxx5805

HUB5

Hà Nội

188

TRẦN NHẬT ANH

xxxx6293

HUB5

Hà Nội

189

BÙI THU TRANG

xxxx1063

HUB5

Hà Nội

190

PHẠM ANH QUÂN

xxxx9754

HUB5

Hà Nội

191

NGUYỄN NHƯ TÂM

xxxx3077

HUB3

Hà Nội

192

PHẠM VĂN QUYẾN

xxxx3797

HUB3

Hà Nội

193

TRẦN TIẾN ĐẠT

xxxx3515

HUB3

Hà Nội

194

DƯƠNG ĐỨC HÀ

xxxx1007

HUB3

Hà Nội

195

NGUYỄN ĐỨC NHẬT

xxxx8330

HUB3

Hà Nội

196

NGUYỄN PHÚC DƯƠNG

xxxx8776

HUB3

Hà Nội

197

DƯƠNG XUÂN NHÂN

xxxx7525

HUB3

Hà Nội

198

NGUYỄN THANH TOÀN

xxxx5360

HUB3

Hà Nội

199

TRẦN VŨ THIỆN

xxxx0425

HUB10

Hải Phòng

200

NGUYỄN TRỌNG THƯỜNG

xxxx6832

HUB8

Hải Phòng