VINH DANH 200 CAO THỦ XẾ HUB THÁNG 07.2022

Thứ 4, 03/08/2022

ShopeeFood trân trọng vinh danh 200 Tài xế HUB đã hoạt động rất hiệu quả và tích cực trong tháng 07.2022 vừa qua. ShopeeFood xin gửi tặng mỗi Bác Tài trong danh sách này gồm mã ưu đãi ShopeeFood trị giá 100,000đ/mã, áp dụng cho các đơn hàng Food & Fresh bất kì từ 0đ.

 

STT HỌ VÀ TÊN MÃ ID TÀI XẾ CA LÀM VIỆC KHU VỰC
1 PHẠM THÀNH TRUNG xxxx4050 Hub 10 TP Hồ Chí Minh
2 NGUYỄN TRUNG HẬU xxxx1691 Hub 10 TP Hồ Chí Minh
3 LÝ THÀNH NGUYÊN xxxx5277 Hub 10 TP Hồ Chí Minh
4 NGUYỄN ĐỨC MINH xxxx9345 Hub 10 TP Hồ Chí Minh
5 NGÔ ĐÌNH QUÂN xxxx9133 Hub 10 TP Hồ Chí Minh
6 ĐOÀN HỒNG HẢI xxxx8647 Hub 10 TP Hồ Chí Minh
7 LÊ MẠNH TOÀN xxxx5647 Hub 10 TP Hồ Chí Minh
8 NGUYỄN THÚC TÀI xxxx6015 Hub 10 TP Hồ Chí Minh
9 TRẦN LÂM PHONG xxxx2291 Hub 10 TP Hồ Chí Minh
10 SÂM QUỐC HUY xxxx1947 Hub 10 TP Hồ Chí Minh
11 TRẦN TRƯỜNG VỦ xxxx4126 Hub 10 TP Hồ Chí Minh
12 TRẦN TUẤN KHẢI xxxx4708 Hub 10 TP Hồ Chí Minh
13 PHAN HOÀI VŨ xxxx4352 Hub 10 TP Hồ Chí Minh
14 TRẦN MINH TUẤN xxxx1280 Hub 10 TP Hồ Chí Minh
15 TRẦN HỒNG NGỌC xxxx2008 Hub 10 TP Hồ Chí Minh
16 HỒ HOÀNG XUÂN THIÊN xxxx2188 Hub 10 TP Hồ Chí Minh
17 NGUYỄN VĂN DIỄN xxxx8833 Hub 10 TP Hồ Chí Minh
18 TÔ THẤT TUẤN xxxx4880 Hub 10 TP Hồ Chí Minh
19 VŨ HOÀNG XUÂN LÃM xxxx3583 Hub 10 TP Hồ Chí Minh
20 VŨ DUY HƯNG xxxx8311 Hub 10 TP Hồ Chí Minh
21 PHƯƠNG QUỐC CƯỜNG xxxx3448 Hub 10 TP Hồ Chí Minh
22 LÝ THÁI TÙNG xxxx0791 Hub 10 TP Hồ Chí Minh
23 LÊ VĂN ĐỊNH xxxx4618 Hub 10 TP Hồ Chí Minh
24 HUỲNH VĂN xxxx9742 Hub 10 TP Hồ Chí Minh
25 CAO PHI LONG xxxx6355 Hub 10 TP Hồ Chí Minh
26 LÊ MINH xxxx8161 Hub 10 TP Hồ Chí Minh
27 HUỲNH BÙI THIỆN KHIÊM xxxx8422 Hub 10 TP Hồ Chí Minh
28 NGÔ CAO TRÍ xxxx6262 Hub 10 TP Hồ Chí Minh
29 ĐOÀN PHƯƠNG TÍN xxxx1615 Hub 10 TP Hồ Chí Minh
30 LÊ VIẾT DŨNG xxxx6134 Hub 10 TP Hồ Chí Minh
31 LÂM HOÀI PHÚC xxxx9420 Hub 10 TP Hồ Chí Minh
32 TRẦN ĐỨC TÒNG xxxx5455 Hub 10 TP Hồ Chí Minh
33 PHAN QUỐC PHƯỚC xxxx7625 Hub 10 TP Hồ Chí Minh
34 NGÔ HOÀNG THÁI xxxx2979 Hub 10 TP Hồ Chí Minh
35 PHẠM TRỌNG VINH xxxx4834 Hub 10 TP Hồ Chí Minh
36 LAI TÁC PHƯƠNG xxxx1210 Hub 10 TP Hồ Chí Minh
37 PHÙNG QUANG THÁI xxxx1822 Hub 10 TP Hồ Chí Minh
38 TRẦN THANH HUYỀN xxxx7647 Hub 10 TP Hồ Chí Minh
39 HÀ KIẾN DŨNG xxxx7390 Hub 10 TP Hồ Chí Minh
40 VÕ BÁ HÒA xxxx7639 Hub 10 TP Hồ Chí Minh
41 CAO THANH TRÚC LINH xxxx7130 Hub 8 TP Hồ Chí Minh
42 NGUYỄN QUỐC HÒA xxxx4443 Hub 8 TP Hồ Chí Minh
43 NGUYỄN VĂN HUY xxxx5579 Hub 8 TP Hồ Chí Minh
44 HỨA MẠNH HÙNG xxxx8683 Hub 8 TP Hồ Chí Minh
45 QUÁCH CHÍ LÂM xxxx1084 Hub 8 TP Hồ Chí Minh
46 TRẦN MINH THÀNH xxxx5045 Hub 8 TP Hồ Chí Minh
47 HỒ QUỐC VIỆT xxxx7682 Hub 8 TP Hồ Chí Minh
48 LÊ QUANG BÌNH xxxx6303 Hub 8 TP Hồ Chí Minh
49 TỪ THÀNH TÀI xxxx6427 Hub 8 TP Hồ Chí Minh
50 VÕ THIỆN TOÀN xxxx6297 Hub 8 TP Hồ Chí Minh
51 PHẠM THANH LONG 0 xxxx2840 Hub 8 TP Hồ Chí Minh
52 LÝ THANH TÚ xxxx4304 Hub 8 TP Hồ Chí Minh
53 NGUYỄN THIÊN SƠN xxxx3470 Hub 8 TP Hồ Chí Minh
54 NGUYỄN TUẤN THỊNH xxxx4858 Hub 8 TP Hồ Chí Minh
55 NGUYỄN TUẤN HUY xxxx3902 Hub 8 TP Hồ Chí Minh
56 NGUYỄN THIÊN VŨ xxxx1337 Hub 8 TP Hồ Chí Minh
57 NGUYỄN THÀNH MINH xxxx4147 Hub 8 TP Hồ Chí Minh
58 NGUYỄN TRẦN DUY KHOA xxxx4849 Hub 8 TP Hồ Chí Minh
59 HỒ HỮU HIẾU xxxx7707 Hub 8 TP Hồ Chí Minh
60 PHẠM SỬU TÝ xxxx8351 Hub 8 TP Hồ Chí Minh
61 LÝ VĨNH CHÂU xxxx6132 Hub 8 TP Hồ Chí Minh
62 LÊ PHƯƠNG BÌNH xxxx5287 Hub 8 TP Hồ Chí Minh
63 NGÔ THÀNH CÔNG xxxx2962 Hub 8 TP Hồ Chí Minh
64 NGUYỄN THANH TÙNG xxxx9126 Hub 8 TP Hồ Chí Minh
65 TRẦN VĂN TRUNG xxxx2786 Hub 8 TP Hồ Chí Minh
66 CHE KIẾN xxxx6672 Hub 8 TP Hồ Chí Minh
67 DƯƠNG VIỆT DŨNG xxxx4688 Hub 8 TP Hồ Chí Minh
68 NGUYỄN TRÍ TÂM xxxx7692 Hub 8 TP Hồ Chí Minh
69 HUỲNH CẨM TƯỜNG xxxx3539 Hub 8 TP Hồ Chí Minh
70 NGUYỄN VĂN THÊM xxxx2738 Hub 8 TP Hồ Chí Minh
71 LÊ MINH THANH xxxx4408 Hub 5 TP Hồ Chí Minh
72 BÙI HUY HOÀNG xxxx9163 Hub 5 TP Hồ Chí Minh
73 TRẦN XUÂN DUY THANH xxxx7193 Hub 5 TP Hồ Chí Minh
74 TRẦN TẤT TÚ xxxx7923 Hub 5 TP Hồ Chí Minh
75 HOẮC KIẾN UY xxxx6327 Hub 5 TP Hồ Chí Minh
76 LÊ MINH HOÀNG xxxx1958 Hub 5 TP Hồ Chí Minh
77 NGUYỄN HOÀNG PHONG xxxx3581 Hub 5 TP Hồ Chí Minh
78 ĐẶNG HOÀI MINH xxxx4538 Hub 5 TP Hồ Chí Minh
79 LÊ CÔNG HOÀNG xxxx7716 Hub 5 TP Hồ Chí Minh
80 VÕ MINH ĐAN xxxx2764 Hub 5 TP Hồ Chí Minh
81 HUỲNH THANH DIỆU xxxx9345 Hub 5 TP Hồ Chí Minh
82 CHÍ NHIỆT PHÚ xxxx7226 Hub 5 TP Hồ Chí Minh
83 TRỊNH QUỐC TIẾN xxxx2751 Hub 5 TP Hồ Chí Minh
84 HUỲNH CHÁNH TRỰC xxxx8220 Hub 5 TP Hồ Chí Minh
85 LÂM TRẤN CHÂU xxxx4964 Hub 5 TP Hồ Chí Minh
86 PHÙNG VĨNH THĂNG xxxx8255 Hub 5 TP Hồ Chí Minh
87 LÊ PHÚ HUY xxxx3910 Hub 5 TP Hồ Chí Minh
88 ĐẶNG GIA CÁT VỆ QUỐC xxxx2657 Hub 5 TP Hồ Chí Minh
89 LƯU VĨNH HÁN xxxx8463 Hub 5 TP Hồ Chí Minh
90 TĂNG PHƯỚC HOÀ xxxx1701 Hub 5 TP Hồ Chí Minh
91 VÕ MINH ĐỨC xxxx6555 Hub 5 TP Hồ Chí Minh
92 ĐỖ NGUYỄN QUANG VINH xxxx8827 Hub 3 TP Hồ Chí Minh
93 HOÀNG NGUYÊN TUẤN xxxx8964 Hub 3 TP Hồ Chí Minh
94 VÕ HOÀNG DŨNG xxxx2334 Hub 3 TP Hồ Chí Minh
95 HỒ VINH QUANG xxxx5036 Hub 3 TP Hồ Chí Minh
96 LÝ TRÍ VĨ xxxx4721 Hub 3 TP Hồ Chí Minh
97 TRẦN PHƯƠNG HOÀ xxxx4030 Hub 3 TP Hồ Chí Minh
98 LÝ TRỌNG NHÂN xxxx1794 Hub 3 TP Hồ Chí Minh
99 NGUYỄN ĐỨC ĐẠT 5 xxxx9916 Hub 3 TP Hồ Chí Minh
100 PHẠM CÔNG THỊNH xxxx2870 Hub 10 Hà Nội
101 NGUYỄN VĂN TIẾN xxxx5540 Hub 10 Hà Nội
102 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG xxxx4317 Hub 10 Hà Nội
103 LÊ TRỌNG BẮC xxxx7283 Hub 10 Hà Nội
104 PHẠM QUANG HUY xxxx7538 Hub 10 Hà Nội
105 NGÔ QUANG THIỆU xxxx8350 Hub 10 Hà Nội
106 NGUYỄN TRUNG KIÊN xxxx5516 Hub 10 Hà Nội
107 TRẦN VĂN TRƯỜNG xxxx8040 Hub 10 Hà Nội
108 CHU TRẦN NHẤT xxxx5107 Hub 10 Hà Nội
109 PHẠM HÙNG CƯỜNG xxxx8265 Hub 10 Hà Nội
110 NGUYỄN TRỌNG VĂN xxxx5256 Hub 10 Hà Nội
111 LÊ TRUNG THẮNG xxxx4749 Hub 10 Hà Nội
112 PHẠM QUANG THẮNG xxxx6173 Hub 10 Hà Nội
113 NGUỴ DIỆU HỒNG HIẾU xxxx0584 Hub 10 Hà Nội
114 NGUYỄN TIẾN ANH xxxx0848 Hub 10 Hà Nội
115 VƯƠNG DUY ANH xxxx5262 Hub 10 Hà Nội
116 HOÀNG VĂN PHỤNG xxxx9392 Hub 10 Hà Nội
117 NGUYỄN THÙY LINH xxxx5777 Hub 10 Hà Nội
118 NGUYỄN ĐỨC HÙNG xxxx2020 Hub 10 Hà Nội
119 NGUYỄN NGỌC PHONG xxxx8171 Hub 10 Hà Nội
120 TRẦN VIỆT DŨNG xxxx0619 Hub 10 Hà Nội
121 NGUYỄN THÀNH NAM xxxx1649 Hub 10 Hà Nội
122 VŨ NGỌC ĐỨC xxxx5922 Hub 10 Hà Nội
123 HOÀNG VIỆT KHÁNH xxxx2618 Hub 10 Hà Nội
124 LÊ QUỐC ĐẠT xxxx4907 Hub 10 Hà Nội
125 NGUYỄN SƠN TÙNG xxxx4753 Hub 10 Hà Nội
126 VĂN TUẤN LINH xxxx8588 Hub 10 Hà Nội
127 NÔNG VĂN QUANG xxxx7070 Hub 10 Hà Nội
128 NGUYỄN VĂN MAO xxxx8398 Hub 10 Hà Nội
129 PHẠM VĂN BA xxxx2024 Hub 10 Hà Nội
130 NGUYỄN VĂN SƠN xxxx8056 Hub 10 Hà Nội
131 LÊ MẠNH TUẤN xxxx6555 Hub 10 Hà Nội
132 PHẠM BÁ HÙNG xxxx2476 Hub 10 Hà Nội
133 CẤN VĂN TRƯỜNG xxxx7730 Hub 10 Hà Nội
134 NGUYỄN THỊ HIỀN xxxx0807 Hub 10 Hà Nội
135 VŨ THỊ HƯỜNG xxxx8346 Hub 10 Hà Nội
136 ĐỖ VĂN THẮNG xxxx1127 Hub 10 Hà Nội
137 LÊ ĐÌNH THĂNG xxxx8700 Hub 10 Hà Nội
138 NGUYỄN TRỌNG ĐẢNG xxxx0113 Hub 10 Hà Nội
139 NGHIÊM QUANG SƠN xxxx5912 Hub 10 Hà Nội
140 NGUYỄN KHẮC TUẤN xxxx0464 Hub 8 Hà Nội
141 NGUYỄN VĂN TRUNG xxxx7967 Hub 8 Hà Nội
142 PHÙNG HỒNG THÁI xxxx3698 Hub 8 Hà Nội
143 VŨ NGỌC THIÊN xxxx4838 Hub 8 Hà Nội
144 LÊ HUY HOÀNG xxxx5796 Hub 8 Hà Nội
145 ĐÀO THÁI HOÀNG xxxx9472 Hub 8 Hà Nội
146 NGUYỄN DUY THÀNH xxxx1390 Hub 8 Hà Nội
147 VŨ ĐỨC VIỆT xxxx1538 Hub 8 Hà Nội
148 PHAN VIỆT ANH xxxx4064 Hub 8 Hà Nội
149 ĐẶNG THỊ BÍCH LAN xxxx1191 Hub 8 Hà Nội
150 AN VIẾT DŨNG xxxx9031 Hub 8 Hà Nội
151 PHẠM DUY KHIÊM xxxx4626 Hub 8 Hà Nội
152 TRẦN HẠNH KIỂM xxxx3277 Hub 8 Hà Nội
153 PHAN VĂN KHẢI xxxx6593 Hub 8 Hà Nội
154 DƯƠNG HỮU HẢI xxxx8443 Hub 8 Hà Nội
155 TRẦN CÔNG MINH xxxx4411 Hub 8 Hà Nội
156 TỐNG CHUNG KIÊN xxxx7534 Hub 8 Hà Nội
157 PHẠM THANH TÚ xxxx8414 Hub 8 Hà Nội
158 VŨ QUỐC DŨNG xxxx2920 Hub 8 Hà Nội
159 LÊ VIỆT HOÀNG xxxx8751 Hub 8 Hà Nội
160 LƯƠNG MINH ĐỨC xxxx9196 Hub 8 Hà Nội
161 BÙI CÔNG DANH xxxx4684 Hub 8 Hà Nội
162 ĐẶNG ANH TUẤN xxxx6944 Hub 8 Hà Nội
163 NGUYỄN ĐẮC TRUNG xxxx5083 Hub 8 Hà Nội
164 NGUYỄN HỮU ĐANG xxxx5761 Hub 8 Hà Nội
165 NGUYỄN NGỌC KHÁNH xxxx5149 Hub 8 Hà Nội
166 BÙI VŨ DŨNG xxxx1882 Hub 8 Hà Nội
167 ĐÀO ANH TUẤN xxxx6423 Hub 8 Hà Nội
168 PHÙN DUY VINH xxxx8282 Hub 8 Hà Nội
169 TRẦN MINH ĐĂNG xxxx1215 Hub 8 Hà Nội
170 TRƯƠNG ĐỨC ANH xxxx1837 Hub 5 Hà Nội
171 NGUYỄN QUYẾT TIẾN xxxx5805 Hub 5 Hà Nội
172 TRẦN QUỐC TUẤN xxxx9764 Hub 5 Hà Nội
173 NGUYỄN NGỌC KHÁNH xxxx5943 Hub 5 Hà Nội
174 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG xxxx9640 Hub 5 Hà Nội
175 ĐẶNG QUỐC TRUNG xxxx5896 Hub 5 Hà Nội
176 TRỊNH VÂN ANH xxxx9474 Hub 5 Hà Nội
177 LÊ TRIỂN xxxx2950 Hub 5 Hà Nội
178 CAO TUẤN NGHĨA xxxx0306 Hub 5 Hà Nội
179 LÃ THỊ CÚC xxxx9774 Hub 5 Hà Nội
180 NGUYỄN HUY MẠNH xxxx5642 Hub 5 Hà Nội
181 TRẦN THỊ HUẾ xxxx5257 Hub 5 Hà Nội
182 NGUYỄN VĂN HẢI xxxx8939 Hub 5 Hà Nội
183 NGUYỄN ĐỨC xxxx2548 Hub 5 Hà Nội
184 NGUYỄN THẾ TIẾN xxxx1492 Hub 5 Hà Nội
185 ĐOÀN THỊ HẢI YẾN xxxx0520 Hub 5 Hà Nội
186 NGUYỄN THẾ CƯƠNG xxxx3311 Hub 5 Hà Nội
187 BÙI THANH TÙNG xxxx4070 Hub 5 Hà Nội
188 TRẦN MẠNH LONG xxxx0810 Hub 5 Hà Nội
189 PHẠM THỊ THÙY DƯƠNG xxxx8759 Hub 5 Hà Nội
190 HOÀNG THỊ ON GA xxxx8801 Hub 5 Hà Nội
191 NGUYỄN NHƯ TÂM xxxx3077 Hub 3 Hà Nội
192 BÙI QUANG THẮNG xxxx9697 Hub 3 Hà Nội
193 NGUYỄN HUY HOÀNG xxxx6613 Hub 3 Hà Nội
194 TRẦN MẠNH HÙNG xxxx6822 Hub 3 Hà Nội
195 ĐOÀN HẢI NAM xxxx7515 Hub 3 Hà Nội
196 HÀ DUY QUÂN xxxx9421 Hub 3 Hà Nội
197 VŨ VIỆT ANH xxxx9344 Hub 3 Hà Nội
198 LÊ VĂN DIỄN xxxx0522 Hub 3 Hà Nội
199 CAO VĂN QUYỀN xxxx3969 Hub 5 Hải Phòng
200 TRẦN XUÂN HƯNG xxxx7655 Hub 6 Hải Phòng

 

Hướng dẫn sử dụng mã ưu đãi

Cách 1: Truy cập mục Tôi trên Ứng dụng ShopeeFood > chọn Ví Voucher > chọn mục Có hiệu lực để kiểm tra mã và chọn Sử dụng.

 

Cách 2: Đặt món bất kỳ trên Ứng dụng ShopeeFood. Tại phần thanh toán, chọn Khuyến mãi > Chọn mã ưu đãi “CAOTHUXEHUBT7” trị giá 100,000đ.

 

(*) Lưu ý:

  • Mã ưu đãi có hiệu lực từ ngày 05.08.2022 - 04.09.2022 và được gửi đến tài khoản ShopeeFood có số điện thoại trùng với số đã đăng ký tài khoản ShopeeFood Driver của Tài xế.
  • Mã ưu đãi có thể được dùng khi đặt món trên Ứng dụng ShopeeFood hoặc mục ShopeeFood trên Ứng dụng Shopee.
  • Trường hợp Tài xế đặt đơn hàng trên ShopeeFood và có sử dụng mã ưu đãi, tuy nhiên đơn hàng bị hủy vì lý do khách quan như không tìm được Tài xế, Quán hủy đơn,...Tài xế hãy yên tâm vì sẽ được ShopeeFood hoàn lại mã ưu đãi trong vòng 24 giờ kể từ khi ShopeeFood có thông báo xử lý đơn hàng. Để xem thông tin cụ thể về các trường hợp được hoàn lại mã ưu đãi, Tài xế vui lòng truy cập Trung tâm Trợ giúp trên Ứng dụng ShopeeFood > tìm kiếm bài viết Mã ưu đãi của tôi được hoàn lại trong trường hợp nào?

 

Xin chúc mừng các Bác Tài có tên trong danh sách, hãy kiểm tra mục Tôi trên Ứng dụng ShopeeFood Driver, chọn Ví Voucher và nhận ngay “món quà” cảm ơn đến từ ShopeeFood nhé!