VINH DANH 200 CAO THỦ XẾ HUB THÁNG 06.2022

Thứ 7, 09/07/2022

ShopeeFood trân trọng vinh danh 200 Tài xế HUB đã hoạt động rất hiệu quả và tích cực trong tháng 06.2022 vừa qua. ShopeeFood xin gửi tặng mỗi Bác Tài trong danh sách này gồm mã ưu đãi ShopeeFood trị giá 100,000đ/mã, áp dụng cho các đơn hàng Food & Fresh bất kì từ 0đ.


 

STT

HỌ VÀ TÊN

MÃ ID TÀI XẾ

CA LÀM VIỆC

KHU VỰC

1

LÂM CHÍ HÙNG

xxxx5779

HUB10

TP Hồ Chí Minh

2

PHẠM THÀNH TRUNG

xxxx4050

HUB10

TP Hồ Chí Minh

3

NGUYỄN TRUNG HẬU

xxxx1691

HUB10

TP Hồ Chí Minh

4

NGUYỄN ĐỨC MINH

xxxx9345

HUB10

TP Hồ Chí Minh

5

ĐOÀN HỒNG HẢI

xxxx8647

HUB10

TP Hồ Chí Minh

6

NGUYỄN NHẤT XỊN

xxxx0998

HUB10

TP Hồ Chí Minh

7

TRẦN TUẤN KHẢI

xxxx4708

HUB10

TP Hồ Chí Minh

8

LÝ THÀNH NGUYÊN

xxxx5277

HUB10

TP Hồ Chí Minh

9

SÂM QUỐC HUY

xxxx1947

HUB10

TP Hồ Chí Minh

10

VŨ HOÀNG XUÂN LÃM

xxxx3583

HUB10

TP Hồ Chí Minh

11

TRẦN HỒNG NGỌC

xxxx2008

HUB10

TP Hồ Chí Minh

12

NGUYỄN THÚC TÀI

xxxx6015

HUB10

TP Hồ Chí Minh

13

NGUYỄN LÊ ĐẮC HIỂN

xxxx9244

HUB10

TP Hồ Chí Minh

14

TÔ THẤT TUẤN

xxxx4880

HUB10

TP Hồ Chí Minh

15

PHAN VĂN LỘC

xxxx3422

HUB10

TP Hồ Chí Minh

16

TRẦN CAO TRUNG ĐỨC

xxxx8167

HUB10

TP Hồ Chí Minh

17

ĐẶNG CÔNG NGUYÊN

xxxx4119

HUB10

TP Hồ Chí Minh

18

LƯU THỊ THÚY AN

xxxx2549

HUB10

TP Hồ Chí Minh

19

SÍN LIÊU HUY

xxxx9782

HUB10

TP Hồ Chí Minh

20

NGUYỄN TUẤN MẠNH

xxxx4331

HUB10

TP Hồ Chí Minh

21

HỒ HOÀNG XUÂN THIÊN

xxxx2188

HUB10

TP Hồ Chí Minh

22

NGUYỄN NGỌC CÓ

xxxx4404

HUB10

TP Hồ Chí Minh

23

LÊ MINH

xxxx8161

HUB10

TP Hồ Chí Minh

24

NGÔ HOÀNG THÁI

xxxx2979

HUB10

TP Hồ Chí Minh

25

PHAN HOÀI VŨ

xxxx4352

HUB10

TP Hồ Chí Minh

26

LƯƠNG HỒNG TRÍ

xxxx4892

HUB10

TP Hồ Chí Minh

27

NGÔ ĐÌNH QUÂN

xxxx9133

HUB10

TP Hồ Chí Minh

28

LÝ THÁI TÙNG

xxxx0791

HUB10

TP Hồ Chí Minh

29

PHÙNG NIỆM HUY

xxxx1907

HUB10

TP Hồ Chí Minh

30

LÊ HOÀNG TUẤN ANH

xxxx8552

HUB10

TP Hồ Chí Minh

31

LÊ VĂN LỘC

xxxx7648

HUB10

TP Hồ Chí Minh

32

HUỲNH VĂN

xxxx9742

HUB10

TP Hồ Chí Minh

33

CAO PHI LONG

xxxx6355

HUB10

TP Hồ Chí Minh

34

HUỲNH KIM NGUYÊN

xxxx0300

HUB10

TP Hồ Chí Minh

35

TRẦN TRƯỜNG VỦ

xxxx4126

HUB10

TP Hồ Chí Minh

36

ĐỖ ĐỨC NGHIỆP

xxxx4889

HUB10

TP Hồ Chí Minh

37

PHẠM VĨ TÚ

xxxx8536

HUB10

TP Hồ Chí Minh

38

PHẠM QUANG VINH

xxxx6389

HUB10

TP Hồ Chí Minh

39

TRƯƠNG KIM ĐỨC

xxxx9691

HUB10

TP Hồ Chí Minh

40

NGUYỄN VĂN CÒN

xxxx4436

HUB10

TP Hồ Chí Minh

41

CAO THANH TRÚC LINH

xxxx7130

HUB8

TP Hồ Chí Minh

42

ĐỖ TIẾN ĐẠT

xxxx7387

HUB8

TP Hồ Chí Minh

43

NGUYỄN QUỐC VINH

xxxx4623

HUB8

TP Hồ Chí Minh

44

LÊ VINH QUANG

xxxx3126

HUB8

TP Hồ Chí Minh

45

LÊ HOÀI MINH TUẤN

xxxx8137

HUB8

TP Hồ Chí Minh

46

TRẦN THỊ THANH VY

xxxx5479

HUB8

TP Hồ Chí Minh

47

LƯU GIA KIỆT

xxxx7191

HUB8

TP Hồ Chí Minh

48

NGUYỄN TUẤN THỊNH

xxxx4858

HUB8

TP Hồ Chí Minh

49

DƯƠNG QUẢNG HÁN

xxxx1505

HUB8

TP Hồ Chí Minh

50

NGUYỄN VĂN CHÍ BẢO

xxxx9693

HUB8

TP Hồ Chí Minh

51

HUỲNH CẨM TƯỜNG

xxxx3539

HUB8

TP Hồ Chí Minh

52

LÝ THỊ TRÀ MY

xxxx2014

HUB8

TP Hồ Chí Minh

53

TRẦN NGỌC VÂN

xxxx9435

HUB8

TP Hồ Chí Minh

54

NGUYỄN MINH HOÀNG

xxxx5624

HUB8

TP Hồ Chí Minh

55

LÝ VĂN TÂM

xxxx7520

HUB8

TP Hồ Chí Minh

56

NGÔ MINH TÀI

xxxx3861

HUB8

TP Hồ Chí Minh

57

NGUYỄN BẢO LONG

xxxx7219

HUB8

TP Hồ Chí Minh

58

NGUYỄN TRÍ TÂM

xxxx7692

HUB8

TP Hồ Chí Minh

59

LƯU KIÊN HÁN

xxxx9900

HUB8

TP Hồ Chí Minh

60

PHẠM SỬU TÝ

xxxx8351

HUB8

TP Hồ Chí Minh

61

PHAN GIA BẢO

xxxx0064

HUB8

TP Hồ Chí Minh

62

TRẦN THỊ XUÂN TRANG

xxxx1274

HUB8

TP Hồ Chí Minh

63

TRƯƠNG HOÀNG MINH

xxxx3776

HUB8

TP Hồ Chí Minh

64

VŨ THANH THIỆN

xxxx7915

HUB8

TP Hồ Chí Minh

65

PHẠM QUANG CHÂU

xxxx1718

HUB8

TP Hồ Chí Minh

66

HUỲNH MINH NHỰT

xxxx5398

HUB8

TP Hồ Chí Minh

67

TRẦN HOÀNG TẤN

xxxx5149

HUB8

TP Hồ Chí Minh

68

TRẦN TRUNG HƯNG

xxxx9317

HUB8

TP Hồ Chí Minh

69

PHÙNG VÕ NGỌC TƯỜNG

xxxx6846

HUB8

TP Hồ Chí Minh

70

TIỀN MINH LONG

xxxx0019

HUB8

TP Hồ Chí Minh

71

LÊ MINH THANH

xxxx4408

HUB5

TP Hồ Chí Minh

72

CHÍ NHIỆT PHÚ

xxxx7226

HUB5

TP Hồ Chí Minh

73

TĂNG PHƯỚC HOÀ

xxxx1701

HUB5

TP Hồ Chí Minh

74

TRỊNH QUỐC TIẾN

xxxx2751

HUB5

TP Hồ Chí Minh

75

HUỲNH THANH DIỆU

xxxx9345

HUB5

TP Hồ Chí Minh

76

NGUYỄN HOÀNG PHONG

xxxx3581

HUB5

TP Hồ Chí Minh

77

NGUYỄN DƯƠNG MINH THÀNH

xxxx0248

HUB5

TP Hồ Chí Minh

78

PHẠM HÙNG PHI

xxxx6160

HUB5

TP Hồ Chí Minh

79

MAI TRẦN BẢO

xxxx5201

HUB5

TP Hồ Chí Minh

80

BÙI HUY HOÀNG

xxxx9163

HUB5

TP Hồ Chí Minh

81

NGUYỄN THỊ HẬU

xxxx9552

HUB5

TP Hồ Chí Minh

82

TRẦN TẤT TÚ

xxxx7923

HUB5

TP Hồ Chí Minh

83

LA TỰ HÀO

xxxx7076

HUB5

TP Hồ Chí Minh

84

TRẦN XUÂN DUY THANH

xxxx7193

HUB5

TP Hồ Chí Minh

85

ĐÀO LÊ ANH DUY

xxxx2469

HUB5

TP Hồ Chí Minh

86

PHẠM NAM TRIỀU

xxxx0147

HUB5

TP Hồ Chí Minh

87

PHẠM QUỐC BẢO

xxxx4206

HUB5

TP Hồ Chí Minh

88

LÊ MINH HOÀNG

xxxx1958

HUB5

TP Hồ Chí Minh

89

THÔI THANH TUẤN

xxxx8771

HUB5

TP Hồ Chí Minh

90

NGÔ HUY TÂN

xxxx3494

HUB5

TP Hồ Chí Minh

91

ĐẶNG VĨ VĨ

xxxx7943

HUB5

TP Hồ Chí Minh

92

LÂM CHIÊU NGHIỆP

xxxx6653

HUB3

TP Hồ Chí Minh

93

LƯƠNG TẤN KHOA

xxxx4449

HUB3

TP Hồ Chí Minh

94

VÕ HOÀNG DŨNG

xxxx2334

HUB3

TP Hồ Chí Minh

95

LÝ TRÍ VĨ

xxxx4721

HUB3

TP Hồ Chí Minh

96

HỒ VINH QUANG

xxxx5036

HUB3

TP Hồ Chí Minh

97

ĐẶNG HOÀNG LONG

xxxx2143

HUB3

TP Hồ Chí Minh

98

HỨA MINH TÀI

xxxx4184

HUB3

TP Hồ Chí Minh

99

HUỲNH NGỌC NHẬT THÀNH

xxxx9096

HUB3

TP Hồ Chí Minh

100

NGUYỄN VĂN TÚ

xxxx5429

HUB10

Hà Nội

101

LÊ TRẦN ĐỨC

xxxx5889

HUB10

Hà Nội

102

NGUYỄN TOÀN TRUNG

xxxx5386

HUB10

Hà Nội

103

PHẠM CÔNG THỊNH

xxxx2870

HUB10

Hà Nội

104

PHẠM QUANG HUY

xxxx7538

HUB10

Hà Nội

105

TRẦN VĂN HUẤN

xxxx0146

HUB10

Hà Nội

106

NGUYỄN TRUNG KIÊN

xxxx5516

HUB10

Hà Nội

107

TRẦN ĐỨC TÂM

xxxx9010

HUB10

Hà Nội

108

NGUYỄN VĂN TIẾN

xxxx5540

HUB10

Hà Nội

109

CHU TRẦN NHẤT

xxxx5107

HUB10

Hà Nội

110

PHẠM THẾ VŨ

xxxx8808

HUB10

Hà Nội

111

LÊ TRỌNG BẮC

xxxx7283

HUB10

Hà Nội

112

NGUYỄN TRỌNG VĂN

xxxx5256

HUB10

Hà Nội

113

NGUYỄN ANH TÚ

xxxx0646

HUB10

Hà Nội

114

NGUYỄN DUY HOÀNG

xxxx3201

HUB10

Hà Nội

115

HOÀNG VĂN NAM

xxxx2544

HUB10

Hà Nội

116

HOÀNG TÙNG BÁCH

xxxx4608

HUB10

Hà Nội

117

ĐỖ CÔNG ANH VŨ

xxxx1068

HUB10

Hà Nội

118

NGUỴ DIỆU HỒNG HIẾU

xxxx0584

HUB10

Hà Nội

119

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

xxxx4317

HUB10

Hà Nội

120

NGUYỄN HUY HOÀNG

xxxx2715

HUB10

Hà Nội

121

VŨ NGỌC ĐỨC

xxxx5922

HUB10

Hà Nội

122

ĐỖ HỮU TÙNG THOẢNG

xxxx2911

HUB10

Hà Nội

123

NGUYỄN THÀNH NAM

xxxx1649

HUB10

Hà Nội

124

NGUYỄN HỒNG HIỆP

xxxx6945

HUB10

Hà Nội

125

NÔNG VĂN QUANG

xxxx7070

HUB10

Hà Nội

126

TRẦN TUẤN ĐIỆP

xxxx3678

HUB10

Hà Nội

127

LÊ QUỐC ĐẠT

xxxx4907

HUB10

Hà Nội

128

NGUYỄN VĂN RỰC

xxxx3116

HUB10

Hà Nội

129

HOÀNG TUẤN ANH

xxxx6502

HUB10

Hà Nội

130

VĂN TUẤN LINH

xxxx8588

HUB10

Hà Nội

131

HOÀNG VĂN DƯ

xxxx1290

HUB10

Hà Nội

132

TRƯƠNG ĐÌNH HƯNG

xxxx0062

HUB10

Hà Nội

133

NGUYỄN TIẾN ANH

xxxx0848

HUB10

Hà Nội

134

LÊ THÙY DƯƠNG

xxxx7204

HUB10

Hà Nội

135

NGHIÊM BÁ TUẤN

xxxx3147

HUB10

Hà Nội

136

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

xxxx4849

HUB10

Hà Nội

137

NGÔ THỊ MỸ HẠNH

xxxx2065

HUB10

Hà Nội

138

HOÀNG VIỆT KHÁNH

xxxx2618

HUB10

Hà Nội

139

TRƯƠNG ANH BÌNH

xxxx2293

HUB10

Hà Nội

140

NGUYỄN KHẮC TUẤN

xxxx0464

HUB8

Hà Nội

141

HOÀNG QUANG THANH

xxxx4530

HUB8

Hà Nội

142

NGUYỄN HỮU HUY

xxxx7695

HUB8

Hà Nội

143

ĐẶNG NGỌC HƯNG

xxxx4544

HUB8

Hà Nội

144

ĐÀO THÁI HOÀNG

xxxx9472

HUB8

Hà Nội

145

NGUYỄN VĂN HẬU

xxxx4066

HUB8

Hà Nội

146

LÊ HUY HOÀNG

xxxx5796

HUB8

Hà Nội

147

NGUYỄN DUY THÀNH

xxxx1390

HUB8

Hà Nội

148

BÙI VĂN MẠNH

xxxx2380

HUB8

Hà Nội

149

AN VIẾT DŨNG

xxxx9031

HUB8

Hà Nội

150

PHAN VIỆT ANH

xxxx4064

HUB8

Hà Nội

151

NGUYỄN ĐỨC KHÁNH

xxxx8287

HUB8

Hà Nội

152

PHẠM MẠNH CƯỜNG

xxxx7854

HUB8

Hà Nội

153

PHẠM DUY KHIÊM

xxxx4626

HUB8

Hà Nội

154

VŨ ĐỨC VIỆT

xxxx1538

HUB8

Hà Nội

155

NGÔ XUÂN NAM

xxxx6706

HUB8

Hà Nội

156

TRẦN TIẾN MẠNH

xxxx5302

HUB8

Hà Nội

157

VŨ THỊ HUỆ

xxxx1636

HUB8

Hà Nội

158

VŨ NGỌC THIÊN

xxxx4838

HUB8

Hà Nội

159

PHẠM MINH TUẤN

xxxx9300

HUB8

Hà Nội

160

PHAN VĂN KHẢI

xxxx6593

HUB8

Hà Nội

161

NGUYỄN QUỐC HUY

xxxx4033

HUB8

Hà Nội

162

NGUYỄN ĐẮC TRUNG

xxxx5083

HUB8

Hà Nội

163

NGUYỄN THỊ DIỄM HƯƠNG

xxxx9474

HUB8

Hà Nội

164

NGUYỄN THỊ THỦY

xxxx3647

HUB8

Hà Nội

165

NGUYỄN VĂN TRUNG

xxxx7967

HUB8

Hà Nội

166

NGUYỄN TIẾN ANH

xxxx4705

HUB8

Hà Nội

167

LÊ VIỆT HOÀNG

xxxx8751

HUB8

Hà Nội

168

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

xxxx6732

HUB8

Hà Nội

169

PHẠM THANH TÚ

xxxx8414

HUB8

Hà Nội

170

VŨ QUỐC DŨNG

xxxx2920

HUB5

Hà Nội

171

TRẦN ĐỨC TÀI

xxxx3872

HUB5

Hà Nội

172

NGUYỄN NGỌC TÚ

xxxx4245

HUB5

Hà Nội

173

TRƯƠNG ĐỨC ANH

xxxx1837

HUB5

Hà Nội

174

ĐÀO XUÂN TRUNG

xxxx7535

HUB5

Hà Nội

175

NGUYỄN TUẤN ANH

xxxx5662

HUB5

Hà Nội

176

NGUYỄN TRỌNG LÂM

xxxx1276

HUB5

Hà Nội

177

NGUYỄN ANH HỒNG

xxxx6446

HUB5

Hà Nội

178

LÊ THANH THÚY

xxxx7042

HUB5

Hà Nội

179

NGUYÊN XUÂN PHƯƠNG

xxxx0309

HUB5

Hà Nội

180

NGUYỄN QUYẾT TIẾN

xxxx5805

HUB5

Hà Nội

181

NGUYỄN THẾ ĐIỆP

xxxx3606

HUB5

Hà Nội

182

ĐẶNG QUỐC TRUNG

xxxx5896

HUB5

Hà Nội

183

PHAN ĐỨC DŨNG

xxxx7905

HUB5

Hà Nội

184

TRẦN ĐÌNH TIÊN

xxxx3807

HUB5

Hà Nội

185

BÙI THU TRANG

xxxx1063

HUB5

Hà Nội

186

PHẠM VĂN TIẾN

xxxx9497

HUB5

Hà Nội

187

QUÁCH THÀNH DƯƠNG

xxxx6396

HUB5

Hà Nội

188

NGUYỄN QUỐC ANH

xxxx0260

HUB5

Hà Nội

189

ĐỖ ANH DŨNG

xxxx7218

HUB5

Hà Nội

190

NGUYỄN HỮU HIẾU

xxxx8411

HUB5

Hà Nội

191

NGUYỄN HUY HOÀNG

xxxx6613

HUB3

Hà Nội

192

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

xxxx2010

HUB3

Hà Nội

193

TRỊNH TUẤN NGỌC

xxxx4645

HUB3

Hà Nội

194

ĐOÀN HẢI NAM

xxxx7515

HUB3

Hà Nội

195

HỒ TUẤN HOÀNG

xxxx4285

HUB3

Hà Nội

196

ĐÀO MẠNH HÙNG

xxxx7344

HUB3

Hà Nội

197

NGUYỄN KHẮC AN

xxxx1096

HUB3

Hà Nội

198

VŨ VIỆT ANH

xxxx9344

HUB3

Hà Nội

199

TRẦN XUÂN HƯNG

xxxx7655

HUB5

Hải Phòng

200

PHẠM ĐỨC TRỌNG

xxxx6475

HUB5

Hải Phòng


 

Hướng dẫn sử dụng mã ưu đãi

 

Cách 1: Truy cập mục Tôi trên Ứng dụng ShopeeFood > chọn Ví Voucher > chọn mục Có hiệu lực để kiểm tra mã và chọn Sử dụng.

 

Cách 2: Đặt món bất kỳ trên Ứng dụng ShopeeFood. Tại phần thanh toán, chọn Khuyến mãi > Chọn mã ưu đãi “CAOTHUXEHUBT6” trị giá 100,000đ.

 

(*) Lưu ý:

  • Mã ưu đãi có hiệu lực từ ngày 10.07.2022 - 09.08.2022 và được gửi đến tài khoản ShopeeFood có số điện thoại trùng với số đã đăng ký tài khoản ShopeeFood Driver của Tài xế.
  • Mã ưu đãi có thể được dùng khi đặt món trên Ứng dụng ShopeeFood hoặc mục ShopeeFood trên Ứng dụng Shopee.
  • Trường hợp Tài xế đặt đơn hàng trên ShopeeFood và có sử dụng mã ưu đãi, tuy nhiên đơn hàng bị hủy vì lý do khách quan như không tìm được Tài xế, Quán hủy đơn,...Tài xế hãy yên tâm vì sẽ được ShopeeFood hoàn lại mã ưu đãi trong vòng 24 giờ kể từ khi ShopeeFood có thông báo xử lý đơn hàng. Để xem thông tin cụ thể về các trường hợp được hoàn lại mã ưu đãi, Tài xế vui lòng truy cập Trung tâm Trợ giúp trên Ứng dụng ShopeeFood > tìm kiếm bài viết Mã ưu đãi của tôi được hoàn lại trong trường hợp nào?

 

Xin chúc mừng các Bác Tài có tên trong danh sách, hãy kiểm tra mục Tôi trên Ứng dụng ShopeeFood Driver, chọn Ví Voucher và nhận ngay “món quà” cảm ơn đến từ ShopeeFood nhé!