[Toàn quốc] Tính năng ghép đơn-Những câu hỏi thường gặp

Thứ 2, 01/02/2021

1. Tôi sẽ có lợi gì khi đồng ý nhận đơn ghép?

Khi nhận đơn ghép, Tài xế sẽ có cơ hội tăng thêm thu nhập, tăng điểm thưởng đơn hàng để nâng cao cấp độ và nhận thêm nhiều thưởng ngày.

2. Tiền Ship khi thực hiện đơn ghép sẽ được tính như thế nào?

Tiền Ship được hệ thống tự động tính dựa trên tổng lộ trình tối ưu của chuỗi đơn ghép

3. Tôi có bắt buộc phải thực hiện theo các bước tại lộ trình hiển thị trên ứng dụng không?

Lộ trình đã được hệ thống sắp xếp thuận tiện giúp Tài xế hoàn thành tốt đơn hàng. Vì vậy, Tài xế cần thực hiện đúng lộ trình như hiển thị trên ứng dụng.

4. Chiết khấu trên mỗi đơn ghép có thay đổi gì so với đơn gán thường hay không?

Chiết khấu khi thực hiện đơn ghép không thay đổi, Tài xế sẽ nhận được 90% phí ship thực nhận trên tổng đơn ghép.

5. Khi từ chối đơn ghép, hiệu suất dịch vụ của tôi có ảnh hưởng gì không?

Khi Tài xế nhấn Từ chối toàn bộ trên đơn ghép

6. Tôi sẽ được ghép đơn khi nào?

Đơn ghép ưu tiên có thể được gán bất kỳ lúc nào. Hệ thống sẽ tối ưu hóa và ghép đơn có chung tuyến đường hoặc chung Quán với các đơn hàng trước để Tài xế thuận tiện trong quá trình di chuyển. Tài xế có tổng cộng khoảng 20s để nhận đơn ghép

7. Nếu một trong các đơn hàng của đơn ghép bị hủy bởi Khách thì tôi có được ghép đơn hàng khác không?

Tài xế vẫn được nhận đơn ghép khác nếu hệ thống có đơn hàng phù hợp cần ghép.

8. Khi tôi từ chối đơn ghép, hiệu suất dịch vụ của tôi có ảnh hưởng gì không?

Khi Tài xế nhấn từ chối toàn bộ trên đơn ghép, hiệu suất dịch vụ sẽ được tính là từ chối tương ứng với tổng số đơn đang thực hiện.

Trong trường hợp cần từ chối 01 trong các đơn đang thực hiện, vui lòng nhấn trực tiếp vào từng đơn hàng và thao tác để tránh từ chối nhầm toàn bộ đơn hàng. Ngoài ra Tài xế hãy cân nhắc kỹ trước khi từ chối để không ảnh hưởng đến hiệu suất dịch vụ.

10. Tôi sẽ được ghép đơn khi nào?

Đơn ghép ưu tiên có thể được gán bất kỳ lúc nào, hệ thống sẽ tối ưu hóa và ghép đơn có chung tuyến đường hoặc chung quán với các đơn hàng trước để Tài xế thuận tiện trong quá trình di chuyển

11. Nếu một trong các đơn hàng của đơn ghép bị hủy thì tôi có được ghép đơn hàng khác không?

Tài xế vẫn nhận được đơn ghép khác nếu hệ thống có đơn hàng phù hợp cần ghép