Hỗ trợ Bác Tài nhận được nhiều đơn hàng hơn với loại hình HUB ghép

Thứ 5, 15/09/2022

Nhằm giúp Tài xế có cơ hội nhận được nhiều đơn hàng hơn và gia tăng thu nhập, đồng thời có cơ hội nhận đơn quay đầu về khu vực HUB của mình, ShopeeFood đã triển khai hình thức hoạt động theo khu vực HUB ghép (ghép HUB bất kỳ liền kề với HUB mà Tài xế đã đăng ký làm việc). Theo đó, Tài xế có thể:

  • Hoạt động tại 02 khu vực HUB liền kề nhau.
  • Nhận được đơn hàng điểm lấy hàng trong khu vực HUB Tài xế đang đứng điểm giao hàng có thể trong hoặc ngoài khu vực HUB đó không quá 03 km.
  • Nhận thêm đơn hàng ở khu vực giao hàng đến và cơ hội nhận đơn quay đầu về khu vực HUB ban đầu.

Ví dụ: Tài xế được ghép 02 khu vực HUB A và HUB B. Khi đứng tại khu vực HUB A, Tài xế sẽ nhận được đơn hàng trong khu vực HUB A với điểm giao hàng tại khu vực HUB A hoặc HUB B không quá 03 km. Tương tự, khi giao hàng tới khu vực HUB B, Tài xế có thể nhận được đơn hàng tại khu vực HUB B và có điểm giao hàng tại khu vực HUB B hoặc HUB A không quá 03 km. Với hình thức này, khi giao hàng đến HUB B, Tài xế vẫn có thể nhận thêm các đơn hàng tại khu vực này mà không cần quay về HUB A để nhận đơn như trước đây. Ngoài ra, Tài xế còn có cơ hội nhận đơn quay đầu về lại HUB A.

*Lưu ý:

  • Nếu đứng tại khu vực HUB A, Tài xế sẽ không nhận được các đơn hàng có điểm lấy hàng tại khu vực HUB B và ngược lại.

  • Khu vực HUB được ghép vào có thể thay đổi tùy theo tình hình. Tài xế có thể kiểm tra khu vực làm việc bằng cách truy cập mục HUB trên Ứng dụng ShopeeFood Driver > chọn HUB của tôi.

ShopeeFood mong rằng hình thức hoạt động này sẽ hỗ trợ Bác Tài hoạt động hiệu quả và tối ưu thu nhập cùng ShopeeFood Driver HUB.

Trân trọng,

Đội ngũ ShopeeFood