[Mới] Cập nhật tính năng "Tự động nhận đơn kế tiếp"

Thứ 6, 15/01/2021

Từ ngày 18.01.2021, Tính năng Tự động nhận đơn có thêm chức năng TỰ ĐỘNG NHẬN ĐƠN KẾ TIẾP trên ứng dụng NowDriver, giúp Tài xế tiết kiệm được thời gian chờ đơn hàng mới và có cơ hội nhận thêm được nhiều đơn hàng hơn.

CHỨC NĂNG “TỰ ĐỘNG NHẬN ĐƠN KẾ TIẾP” LÀ GÌ?

Là chức năng cho phép hệ thống gán tự động đơn hàng mới tiếp theo cho Tài xế, khi Tài xế gần đến điểm giao của đơn hàng hiện tại, thay vì phải chờ đơn hoàn thành mới được nhận đơn tiếp theo như trước đó.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐƠN HÀNG VỚI CHỨC NĂNG TỰ ĐỘNG NHẬN ĐƠN KẾ TIẾP

Sau khi hệ thống thông báo đã nhận được đơn mới, Tài xế cần lưu ý thực hiện như sau:

Sau 60 giây nếu Tài xế KHÔNG tiếp nhận và thao tác trên màn hình, hệ thống sẽ thu hồi đơn và tính là 01 lần từ chối đơn hàng sau khi nhận.

CÁCH BẬT/ TẮT CHỨC NĂNG TỰ ĐỘNG NHẬN ĐƠN KẾ TIẾP

Tài xế có thể bật hoặc tắt chức năng và tùy chọn những tiêu chí/ dịch vụ muốn được tự động nhận đơn.

1. BẬT CHỨC NĂNG

Để bật chức năng, Tài xế cần thực hiện các điều kiện sau:

 • Tài xế nhận diện gương mặt thành công, nút [Check-in] sẽ tự động được bật.
 • Bật tính năng Tự động nhận đơn tại mục Tôi (xem hướng dẫn tại đây) HOẶC Tài xế có thể cài đặt nhanh bằng cách chọn nút [Trạng thái] > Chọn Tự động nhận đơn > Gạt nút và cài đặt các tiêu chí cho loại dịch vụ mà Tài xế muốn nhận tự động.

2TẮT CHỨC NĂNG

 • CÁCH 1: Tắt tính năng Tự động nhận đơn (vẫn nhận được các đơn gán và đơn Free-pick)
  Chọn nút Trạng thái > Chọn Tự động nhận đơn > Gạt nút để tắt tính năng tự động nhận đơn.

 • CÁCH 2: Check-out khỏi ứng dụng NowDriver (không tiếp tục nhận đơn)
  Chọn nút [Trạng thái] > Gạt nút [Check-in].
  Trong trường hợp Tài xế đã check-out trong lúc thực hiện đơn hàng, vị trí của Tài xế vẫn sẽ được ghi nhận đến khi đơn hàng được hoàn thành.

LƯU Ý: 

 • Chức năng Tự động nhận đơn kế tiếp được áp dụng cho dịch vụ NowFood (giao thức ăn) và NowShip (giao hàng hóa) - KHÔNG áp dụng cho đơn hàng Ship4H.

 • Hệ thống có thể tự động gán đơn mới cùng hoặc khác dịch vụ với đơn đang thực hiện, dựa trên cài đặt Tự động nhận đơn của Tài xế.

 • Trong trường hợp Tài xế đã nhận đơn hàng mới nhưng chưa thể hoàn thành đơn hàng hiện tại, khiến việc thực hiện đơn hàng mới bị trì hoãn, Tài xế vui lòng truy cập Trung Tâm Trợ Giúp trên Ứng dụng NowDriver, chọn bài viết Tôi cần hỗ trợ với tính năng "Tự động nhận đơn" và làm theo hướng dẫn.

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP