Quy trình xử lý trong trường hợp Tài xế không liên lạc được Khách để giao hàng từ ngày 27.06.2022

Thứ 5, 23/06/2022

Quý Tài xế thân mến,

Trong trường hợp không liên hệ được Khách, Tài xế cần thực hiện các bước sau:

  • Đơn hàng hiển thị "Lấy ngay giao ngay": Tại điểm giao hàng, sau khi chuyển trạng thái "Đã đến điểm giao", Tài xế để lại tin nhắn trên khung chat của Khách và gọi cho Khách ít nhất 03 cuộc gọi và tổng thời gian cuộc gọi đầu đến cuộc gọi cuối tối thiểu 10 phút.
  • Đơn hàng hiển thị "Giao đúng giờ": Tài xế vui lòng giao hàng đúng giờ Khách hẹn. Sau thời gian Khách hẹn, Tài xế để lại tin nhắn trên khung chat của Khách và gọi cho Khách ít nhất 03 cuộc gọi và tổng thời gian cuộc gọi đầu đến cuộc gọi cuối tối thiểu 10 phút.
  • Nếu sau 10 phút vẫn không liên hệ được Khách và đã thực hiện đủ hướng dẫn trên, Tài xế hãy Chat với Nhân viên Hỗ trợ cung cấp hình ảnh gọi Khách để được xử lý đơn hàng.

 

*Lưu lý đặc biệt đối với đơn hàng không thu tiền Khách:

Trường hợp được Nhân viên hỗ trợ chuyển trạng thái rủi ro (đơn rủi ro), Tài xế KHÔNG TỰ Ý XỬ LÝ PHẦN HÀNG. Thay vào đó, Tài xế vui lòng BẢO QUẢN phần hàng trong thời gian 60 PHÚT kể từ thời điểm đơn hàng được chuyển trạng thái rủi ro và giao lại nếu Khách có yêu cầu.

Xem thêm hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY.

 

* Lưu ý chung:

  • Tài xế tuyệt đối KHÔNG BÁN LẠI/TRAO ĐỔI phần hàng của đơn hàng giao không thành công dưới bất kỳ hình thức nào nhằm mục đích thu lợi nhuận.
  • Trường hợp hỗ trợ giao lại cho Khách thành công, Tài xế BẮT BUỘC thông báo cho ShopeeFood bằng cách Gửi báo cáo ở cuối bài viết Tôi đã hỗ trợ giao lại đơn hàng cho Khách.
  • ShopeeFood sẽ xử phạt theo quy định đối với các trường hợp gian lận, bán lại phần hàng hoặc không thông báo với ShopeeFood qua Trung tâm Trợ giúp sau khi hỗ trợ giao lại.

 

Trân trọng,

Đội ngũ ShopeeFood.