[Toàn quốc]Tính năng ghép đơn ưu tiên

Thứ 3, 02/02/2021

ĐƠN GHÉP LÀ GÌ?

Khi đang thực hiện một đơn hàng, Tài xế vẫn có thể tùy chọn hoặc hệ thống gán thêm một/ nhiều đơn khác trên ứng dụng có cùng các tiêu chí như chung tuyến đường, gần địa điểm giao,..... Các đơn nhận sau đơn đầu tiên (Màn hình ứng dụng hiển thị là đơn ghép) được gọi là đơn ghép.


QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐƠN GHÉP

Quy trình thực hiện đơn ghép có một vài điểm cần lưu ý so đơn thông thường. Vui lòng xem các hướng dẫn chi tiết sau đây để đảm bảo hoàn thành đầy đủ đơn hàng.

1. Thực hiện đơn hàng

Đơn ghép sẽ hiển thị chi tiết một số thông tin cần lưu ý trước khi nhận bao gồm tổng phí ship, tổng số km tối ưu theo lộ trình được hệ thống tự động tính cho tất cả các đơn (đơn hiện tại và các đơn ghép nếu đồng ý nhận)

 

 

Sau khi nhấn xác nhận “Nhận đơn”, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo chúc mừng đã nhận được đơn ghép, nhấn vào “Kiểm tra lại đơn” để xem chi tiết đơn.

Vào mục “Đang làm” (Hình 1), nhấn trực tiếp vào giao diện đơn để xem chi tiết đơn. Xem kỹ các thông tin để hoàn thành tốt đơn hàng:

- Lộ trình di chuyển bao gồm các địa điểm cần thực hiện theo thứ tự và đã được sắp xếp tự động từ hệ thống để đảm bảo thuận tiện nhất cho Tài xế trong quá trình di chuyển thực hiện đơn hàng (Hình 2)

- Biểu tượng là dấu hiệu cho biết đơn ghép vừa nhận, cần chú ý điểm lấy/điểm giao để thực hiện đơn (Hình 2).

- Muốn xem chi tiết đơn đang thực hiện, nhấn chọn “Đến đơn hiện tại” (Hình 2).

Xem các chi tiết khác tại mục “Xem thêm” tại màn hình đơn ghép

- Tổng phí ship được tính toán tự động dựa trên khoảng cách tối ưu nhất của các đơn trong đơn ghép

- Tổng trả, Tổng thu, Tổng điểm thưởng: dựa trên tiêu chí từng đơn riêng lẻ

- Tiền tip và tiền gửi xe (nếu có): bao gồm đơn đầu tiên và các đơn ghép sau đó đã nhận (nếu có) - Hình 2

Sau mỗi bước hoàn thành theo lộ trình, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo “Bạn đã hoàn thành bước thứ ….” (Hình 1). Nhấn “Tiếp tục” để xem các điểm lấy hoặc điểm giao còn lại cần hoàn tất trong đơn ghép.

 

Khi đã hoàn thành xong toàn bộ các đơn theo các bước (lộ trình), ứng dụng sẽ hiển thị thông báo “Chúc mừng bạn đã hoàn thành toàn bộ đơn. Tổng tiền bạn thu được khi hoàn thành đơn hàng là ….đ”.

Xem lại thu nhập đơn ghép qua mục “Thu nhập”, thu nhập hiển thị tổng các đơn trong đơn ghép.

2. Một số lưu ý khi thực hiện đơn ghép

2.1. Thông báo hiển thị xác nhận giao không thành công

 Trong trường hợp đơn giao không thành công và đã có xác nhận từ Tổng đài công ty, ứng dụng sẽ hiển thị “Đơn hàng đã được xác nhận giao hàng không thành công”, chọn “Kiểm tra đơn” (Hình 1) sẽ thấy các bước (địa điểm trong đơn hàng giao không thành công) được bỏ đi (Hình 2)

Trường hợp Khách hủy đơn hàng sẽ hiển thị (Hình 1), Tài xế nhấn vào Kiểm tra đơn (Hình 1) để biết được lộ trình di chuyển tiếp theo cho các đơn còn lại (Hình 2).

2.3. Thực hiện thao tác “Từ chối” đơn hàng

Từ Chối Tất Cả Các Đơn Trong Đơn Ghép

Nhấn nút “Từ chối toàn bộ” sẽ từ chối toàn bộ đơn hàng đang có trong đơn ghép. Vì vậy, Tài xế nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định từ chối. Hiệu suất dịch vụ của Tài xế khi nhấn từ chối toàn bộ sẽ được tính là từ chối tương ứng với tổng số đơn đang thực hiện.

Từ Chối Từng Đơn Trong Đơn Ghép

Trong trường hợp, nếu có lý do khách quan cần hủy 01 trong các đơn đang thực hiện, vui lòng nhấn trực tiếp vào từng đơn hàng để thao tác.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP