[Toàn quốc] Bổ sung hồ sơ dễ dàng tại "Trung tâm trợ giúp" trên ứng dụng NowDriver

Thứ 6, 01/01/2021

Để thuận tiện hơn cho Tài xế trong quá trình bổ sung hồ sơ nhận việc tại Now, từ ngày 04/12/2020, Tài xế có thể bổ sung hồ sơ trực tuyến thông qua mục “Trung tâm Trợ giúp” trên ứng dụng NowDriver.

Các bước truy cập:

LƯU Ý:

Tài xế KHÔNG nhấn Gửi nhiều lần cùng một thông tin bổ sung hồ sơ. Bộ phận Nhân sự sẽ kiểm tra, xử lý yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thứ tự thời gian hồ sơ được gửi đến và sẽ phản hồi Tài xế trong vòng 48h làm việc.

Mọi thắc mắc về việc bổ sung hồ sơ, Tài xế có thể gửi email về địa chỉ: hr.admin@gofast.vn

Trân trọng,