[Toàn quốc] Chương trình trợ giá đồng phục

Thứ 6, 14/08/2020

1. Điều kiện trợ giá

Tài xế có thời gian hoạt động từ 06 (sáu) tháng trở lên kể từ ngày mua/đổi sản phẩm gần nhất

2. Lưu ý:

Mỗi Tài xế được MUA TRỢ GIÁ (Giảm giá 50%)  một món đồ/1 lần duy nhất tại một thời điểm tham gia chương trình

3. Thời gian áp dụng

Từ 15/08/2020 đến khi có thông báo mới thay thế

4. Bảng giá đồng phục