[Toàn quốc] Hãy hoạt động an toàn cùng now

Thứ 4, 25/03/2020

  1. Hướng dẫn đeo khẩu trang khi giao hàng TẠI ĐÂY
  2. Hướng dẫn vệ sinh balo giao hàng TẠI ĐÂY
  3. Hướng dẫn rửa tay đúng cách TẠI ĐÂY
  4. An toàn tại điểm lấy hàng hàng TẠI ĐÂY

Trân trọng
Đội ngũ Now