CAO THỦ XẾ HUB - NHẬN QUÀ ĐẲNG CẤP THÁNG 08.2022

Thứ 2, 12/09/2022

ShopeeFood trân trọng vinh danh 200 Tài xế HUB đã hoạt động rất hiệu quả và tích cực trong tháng 08.2022 vừa qua. Chi tiết quà tặng đã được gửi cho Bác Tài tại mục thông báo trên ứng dụng ShopeeFood Driver. Hãy mở ứng dụng kiểm tra và nhận quà ngay nhé!
 

STT

HỌ VÀ TÊN

MÃ ID TÀI XẾ

CA LÀM VIỆC

KHU VỰC

1

NGUYỄN ĐỨC MINH

xxxx9345

Hub 10

HCM

2

NGUYỄN NHẤT XỊN

xxxx0998

Hub 10

HCM

3

LÂM CHÍ HÙNG

xxxx5779

Hub 10

HCM

4

TRẦN TRƯỜNG VỦ

xxxx4126

Hub 10

HCM

5

PHAN QUỐC PHƯỚC

xxxx7625

Hub 10

HCM

6

PHẠM THÀNH TRUNG

xxxx4050

Hub 10

HCM

7

TRẦN CAO TRUNG ĐỨC

xxxx8167

Hub 10

HCM

8

TRẦN THANH QUANG

xxxx1163

Hub 10

HCM

9

NGUYỄN VĂN NGỌC

xxxx5113

Hub 10

HCM

10

HUỲNH VĂN

xxxx9742

Hub 10

HCM

11

TRẦN HỒNG NGỌC

xxxx2008

Hub 10

HCM

12

TRẦN TUẤN KHẢI

xxxx4708

Hub 10

HCM

13

SÍN LIÊU HUY

xxxx9782

Hub 10

HCM

14

HUỲNH QUỐC BẢO

xxxx4977

Hub 10

HCM

15

HỒ HOÀNG XUÂN THIÊN

xxxx2188

Hub 10

HCM

16

NGUYỄN TẤN TÀI

xxxx1950

Hub 10

HCM

17

NGÔ HOÀNG THÁI

xxxx2979

Hub 10

HCM

18

SÂM QUỐC HUY

xxxx1947

Hub 10

HCM

19

ĐẶNG NHỰT PHÚ QUÝ

xxxx1232

Hub 10

HCM

20

ĐOÀN HỒNG HẢI

xxxx8647

Hub 10

HCM

21

NGUYỄN VĂN CƯƠNG

xxxx9088

Hub 10

HCM

22

NGUYỄN VĂN HUY

xxxx5579

Hub 10

HCM

23

VŨ HOÀNG XUÂN LÃM

xxxx3583

Hub 10

HCM

24

TÔ THẤT TUẤN

xxxx4880

Hub 10

HCM

25

NGÔ ĐÌNH QUÂN

xxxx9133

Hub 10

HCM

26

PHÙNG QUANG THÁI

xxxx1822

Hub 10

HCM

27

TRẦN VĂN THIẾT

xxxx6554

Hub 10

HCM

28

PHẠM QUỐC TOÀN

xxxx3952

Hub 10

HCM

29

NGUYỄN HOÀNG DŨNG

xxxx6046

Hub 10

HCM

30

VÕ THANH QUANG VINH

xxxx0163

Hub 10

HCM

31

VÕ BÁ HÒA

xxxx7639

Hub 10

HCM

32

NGUYỄN VĂN LẮM

xxxx1279

Hub 10

HCM

33

HỶ QUYỀN THÀNH

xxxx8650

Hub 10

HCM

34

PHẠM TRỌNG VINH

xxxx4834

Hub 10

HCM

35

TRẦN ĐỨC TÒNG

xxxx5455

Hub 10

HCM

36

TRẦN THÀNH

xxxx8454

Hub 10

HCM

37

NGUYỄN MINH THÔNG

xxxx8262

Hub 10

HCM

38

ĐẶNG CÔNG NGUYÊN

xxxx4119

Hub 10

HCM

39

PHƯƠNG QUỐC CƯỜNG

xxxx3448

Hub 10

HCM

40

LÊ MẠNH TOÀN

xxxx5647

Hub 10

HCM

41

HỨA MẠNH HÙNG

xxxx8683

Hub 8

HCM

42

CAO THANH TRÚC LINH

xxxx7130

Hub 8

HCM

43

HỒ HỮU HIẾU

xxxx7707

Hub 8

HCM

44

NGUYỄN QUỐC HÒA

xxxx4443

Hub 8

HCM

45

MAI NGUYỄN TRUNG KIÊN

xxxx6881

Hub 8

HCM

46

TỪ THÀNH TÀI

xxxx6427

Hub 8

HCM

47

QUÁCH CHÍ LÂM

xxxx1084

Hub 8

HCM

48

NGUYỄN NHƯ DŨNG

xxxx6521

Hub 8

HCM

49

VÕ THANH TUYẾN

xxxx2580

Hub 8

HCM

50

TRẦN NGỌC THẠCH

xxxx3892

Hub 8

HCM

51

PHẠM THANH LONG 0

xxxx2840

Hub 8

HCM

52

HUỲNH THANH DANH

xxxx3624

Hub 8

HCM

53

LÊ QUANG BÌNH

xxxx6303

Hub 8

HCM

54

NGUYỄN HOÀNG TUẤN ANH

xxxx8410

Hub 8

HCM

55

TRẦN THÁI HOÀ

xxxx4555

Hub 8

HCM

56

LÊ PHƯƠNG BÌNH

xxxx5287

Hub 8

HCM

57

TRẦN MINH THÀNH

xxxx5045

Hub 8

HCM

58

NGUYỄN THÀNH ĐẠT

xxxx6604

Hub 8

HCM

59

LÝ THANH TÚ

xxxx4304

Hub 8

HCM

60

NGUYỄN NGỌC THẢO

xxxx1923

Hub 8

HCM

61

NGÔ THÀNH CÔNG

xxxx2962

Hub 8

HCM

62

VÕ PHÚ QUÝ

xxxx3217

Hub 8

HCM

63

NGUYỄN VĂN THÊM

xxxx2738

Hub 8

HCM

64

TÔ GIA KỲ

xxxx5490

Hub 8

HCM

65

LÂM THÁI MINH

xxxx2224

Hub 8

HCM

66

TRƯƠNG HỮU KHANH

xxxx9436

Hub 8

HCM

67

NGUYỄN TRÍ TÂM

xxxx7692

Hub 8

HCM

68

VŨ KHẢI HOÀN

xxxx9409

Hub 8

HCM

69

LÊ THÀNH TÂM

xxxx4579

Hub 8

HCM

70

VÕ THIỆN TOÀN

xxxx6297

Hub 8

HCM

71

ĐỖ NGUYỄN NHẬT MINH

xxxx6915

Hub 5

HCM

72

LÊ HỒNG NGUYÊN

xxxx3803

Hub 5

HCM

73

HOÀNG MẠNH CƯƠNG

xxxx7810

Hub 5

HCM

74

LÊ MINH THANH

xxxx4408

Hub 5

HCM

75

ĐỖ THỊ THANH PHƯƠNG

xxxx1183

Hub 5

HCM

76

TÔN THẤT HOÀNG LONG

xxxx1997

Hub 5

HCM

77

VƯƠNG CẨM PHÚC

xxxx4649

Hub 5

HCM

78

TĂNG PHƯỚC HOÀ

xxxx1701

Hub 5

HCM

79

TRẦN XUÂN DUY THANH

xxxx7193

Hub 5

HCM

80

NGUYỄN MINH KHOA

xxxx7459

Hub 5

HCM

81

LÊ KHẮC TÂN

xxxx8055

Hub 5

HCM

82

NGUYỄN VĂN TIẾN

xxxx1027

Hub 5

HCM

83

NGUYỄN NGỌC ANH 15

xxxx1120

Hub 5

HCM

84

ĐẶNG NGỌC BẢO CƯỜNG

xxxx9346

Hub 5

HCM

85

LÊ THANH THIỆN

xxxx3304

Hub 5

HCM

86

ĐỖ THANH LONG

xxxx1726

Hub 5

HCM

87

NGUYỄN HOÀNG PHONG

xxxx3581

Hub 5

HCM

88

NGUYỄN VĂN THIỆN

xxxx8430

Hub 5

HCM

89

ĐẶNG HOÀI MINH

xxxx4538

Hub 5

HCM

90

LÊ THỊ DIỆU TRÂM

xxxx8890

Hub 5

HCM

91

TRẦN NGỌC LÂM

xxxx2561

Hub 5

HCM

92

TRẦN NGUYỄN MINH THUẬN

xxxx9196

Hub 3

HCM

93

DƯƠNG TẤN PHONG

xxxx3330

Hub 3

HCM

94

NGUYỄN ĐỨC ĐẠT 5

xxxx9916

Hub 3

HCM

95

LÝ TRÍ VĨ

xxxx4721

Hub 3

HCM

96

TRƯƠNG HOÀI THANH

xxxx6996

Hub 3

HCM

97

NGÔ TẤN VƯƠNG

xxxx6696

Hub 3

HCM

98

HỨA MINH TÀI

xxxx4184

Hub 3

HCM

99

ĐẶNG PHƯỚC LỘC

xxxx9640

Hub 3

HCM

100

PHẠM CÔNG THỊNH

xxxx2870

Hub 10

HN

101

PHẠM QUANG HUY

xxxx7538

Hub 10

HN

102

NGUYỄN VĂN TIẾN

xxxx5540

Hub 10

HN

103

NGÔ QUANG THIỆU

xxxx8350

Hub 10

HN

104

NGUYỄN QUANG HƯNG

xxxx1010

Hub 10

HN

105

PHẠM VĂN ĐIỀN

xxxx8453

Hub 10

HN

106

LÊ TRẦN ĐỨC

xxxx5889

Hub 10

HN

107

NGUYỄN TRUNG KIÊN

xxxx5516

Hub 10

HN

108

CHU TRẦN NHẤT

xxxx5107

Hub 10

HN

109

LÊ TRỌNG BẮC

xxxx7283

Hub 10

HN

110

NGUỴ DIỆU HỒNG HIẾU

xxxx0584

Hub 10

HN

111

NGUYỄN TRỌNG VĂN

xxxx5256

Hub 10

HN

112

PHẠM HÙNG CƯỜNG

xxxx8265

Hub 10

HN

113

NGUYỄN TIẾN ANH

xxxx0848

Hub 10

HN

114

NGUYỄN VĂN RỰC

xxxx3116

Hub 10

HN

115

VŨ NGỌC ĐỨC

xxxx5922

Hub 10

HN

116

PHẠM XUÂN HOÀ

xxxx4980

Hub 10

HN

117

NGUYỄN TRUNG HIẾU

xxxx0088

Hub 10

HN

118

LÊ HUY HOÀNG

xxxx5796

Hub 10

HN

119

PHÙNG HỒNG THÁI

xxxx3698

Hub 10

HN

120

NGUYỄN THÙY LINH

xxxx5777

Hub 10

HN

121

NGUYỄN QUANG THẮNG

xxxx3154

Hub 10

HN

122

HOÀNG VIỆT KHÁNH

xxxx2618

Hub 10

HN

123

TRẦN VIỆT DŨNG

xxxx0619

Hub 10

HN

124

NGUYỄN MẠNH HÙNG

xxxx7059

Hub 10

HN

125

NGÔ QUANG LỘC

xxxx5388

Hub 10

HN

126

VĂN TUẤN LINH

xxxx8588

Hub 10

HN

127

LÊ THÙY DƯƠNG

xxxx7204

Hub 10

HN

128

LÊ TRUNG THẮNG

xxxx4749

Hub 10

HN

129

PHAN CHIẾN THẮNG

xxxx3063

Hub 10

HN

130

ĐÀO NHƯ HẢI

xxxx9229

Hub 10

HN

131

NGUYỄN THÀNH NAM

xxxx1649

Hub 10

HN

132

LÊ QUỐC ĐẠT

xxxx4907

Hub 10

HN

133

TRƯƠNG ANH BÌNH

xxxx2293

Hub 10

HN

134

TRỊNH PHƯƠNG MAI

xxxx3274

Hub 10

HN

135

NGUYỄN ĐỨC HÙNG

xxxx2020

Hub 10

HN

136

NGUYỄN HUY HIỂN

xxxx1983

Hub 10

HN

137

NGÔ VĂN QUÂN

xxxx7535

Hub 10

HN

138

NGÔ NGỌC LÂN

xxxx3001

Hub 10

HN

139

PHẠM VĂN BA

xxxx2024

Hub 10

HN

140

NGUYỄN VĂN TRUNG

xxxx7967

Hub 8

HN

141

ĐINH NGỌC TÙNG

xxxx6776

Hub 8

HN

142

PHẠM CÔNG THƯỞNG

xxxx4187

Hub 8

HN

143

ĐÀO THÁI HOÀNG

xxxx9472

Hub 8

HN

144

NGUYỄN THỊ THỦY

xxxx3647

Hub 8

HN

145

NGUYỄN DUY THÀNH

xxxx1390

Hub 8

HN

146

NGUYỄN HỮU HUY

xxxx7695

Hub 8

HN

147

PHÙNG NGỌC LY

xxxx6613

Hub 8

HN

148

ĐÀO ANH TUẤN

xxxx6423

Hub 8

HN

149

VŨ ĐỨC VIỆT

xxxx1538

Hub 8

HN

150

NGUYỄN VĂN CHÍNH

xxxx0125

Hub 8

HN

151

GỊP TÚ LAN

xxxx2761

Hub 8

HN

152

ĐỖ QUỐC VIỆT

xxxx5764

Hub 8

HN

153

NGUYỄN TUẤN ANH

xxxx5662

Hub 8

HN

154

TRẦN CÔNG MINH

xxxx4411

Hub 8

HN

155

NGUYỄN HUY HOÀNG

xxxx6613

Hub 8

HN

156

VŨ NGỌC THIÊN

xxxx4838

Hub 8

HN

157

NGUYỄN VĂN HẬU

xxxx3689

Hub 8

HN

158

NGUYỄN VĂN THUẬN

xxxx5891

Hub 8

HN

159

PHẠM MINH TUẤN

xxxx9300

Hub 8

HN

160

BÙI VĂN MẠNH

xxxx2380

Hub 8

HN

161

NGUYỄN HỮU ĐANG

xxxx5761

Hub 8

HN

162

NGUYỄN QUANG NHẬT

xxxx3797

Hub 8

HN

163

NGUYỄN NGỌC THẠCH

xxxx5842

Hub 8

HN

164

NGUYỄN VĂN TRÁNG

xxxx9644

Hub 8

HN

165

PHẠM VĂN TÂN

xxxx3993

Hub 8

HN

166

PHAN VIỆT ANH

xxxx4064

Hub 8

HN

167

NGÔ ĐỨC KHƯƠNG

xxxx3459

Hub 8

HN

168

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

xxxx6732

Hub 8

HN

169

VŨ QUỐC DŨNG

xxxx2920

Hub 8

HN

170

ĐỖ NGUYỄN NHẬT MINH

xxxx6915

Hub 5

HN

171

LÊ HỒNG NGUYÊN

xxxx3803

Hub 5

HN

172

HOÀNG MẠNH CƯƠNG

xxxx7810

Hub 5

HN

173

LÊ MINH THANH

xxxx4408

Hub 5

HN

174

ĐỖ THỊ THANH PHƯƠNG

xxxx1183

Hub 5

HN

175

TÔN THẤT HOÀNG LONG

xxxx1997

Hub 5

HN

176

VƯƠNG CẨM PHÚC

xxxx4649

Hub 5

HN

177

TĂNG PHƯỚC HOÀ

xxxx1701

Hub 5

HN

178

TRẦN XUÂN DUY THANH

xxxx7193

Hub 5

HN

179

NGUYỄN MINH KHOA

xxxx7459

Hub 5

HN

180

LÊ KHẮC TÂN

xxxx8055

Hub 5

HN

181

NGUYỄN VĂN TIẾN

xxxx1027

Hub 5

HN

182

NGUYỄN NGỌC ANH 15

xxxx1120

Hub 5

HN

183

ĐẶNG NGỌC BẢO CƯỜNG

xxxx9346

Hub 5

HN

184

LÊ THANH THIỆN

xxxx3304

Hub 5

HN

185

ĐỖ THANH LONG

xxxx1726

Hub 5

HN

186

NGUYỄN HOÀNG PHONG

xxxx3581

Hub 5

HN

187

NGUYỄN VĂN THIỆN

xxxx8430

Hub 5

HN

188

ĐẶNG HOÀI MINH

xxxx4538

Hub 5

HN

189

LÊ THỊ DIỆU TRÂM

xxxx8890

Hub 5

HN

190

TRẦN NGỌC LÂM

xxxx2561

Hub 5

HN

191

NGUYỄN NHƯ TÂM

xxxx3077

Hub 3

HN

192

NGUYỄN VĂN HIẾU

xxxx1169

Hub 3

HN

193

BÙI ĐỨC HUY

xxxx3708

Hub 3

HN

194

NGUYỄN QUANG TOÀN

xxxx4866

Hub 3

HN

195

NGUYỄN THANH TOÀN

xxxx5360

Hub 3

HN

196

HỒ TUẤN HOÀNG

xxxx4285

Hub 3

HN

197

DƯƠNG XUÂN NHÂN

xxxx7525

Hub 3

HN

198

CÙ XUÂN BÌNH

xxxx7381

Hub 3

HN

199

TRẦN NGUYÊN NGỌC

xxxx9109

Hub 5S

HP

200

TRẦN XUÂN HƯNG

xxxx7655

Hub 5S

HP