[HUB] Ra mắt tính năng ĐĂNG KÝ NGÀY LÀM VIỆC trên Ứng dụng ShopeeFood Driver

Thứ 3, 12/10/2021

Nhằm mang đến sự tiện lợi cùng trải nghiệm tối ưu hơn cho Tài xế trong quá trình hoạt động, từ ngày 14.10.2021, ShopeeFood giới thiệu tính năng đăng ký ngày làm việc trên Ứng dụng ShopeeFood Driver, giúp Tài xế HUB chủ động hơn khi đăng ký ngày làm việc.

Tài xế có thể đăng ký và thay đổi lịch làm việc đã đăng ký bằng cách chọn mục Tôi > chọn Hub” > chọn Lịch làm việc” > chọn “Lịch”.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NGÀY LÀM VIỆC

Tại mục Lịch, Tài xế có thể đăng ký lịch làm việc trước 03 tuần cần phải đăng ký làm việc tối thiểu 03 ngày/tuần. Cách đăng ký như sau:

 • Với những tuần làm việc chưa được mở đăng ký, Tài xế sẽ thấy thông báo: “Không có dữ liệu trong khoảng thời gian này”. Tài xế vui lòng chọn những tuần đã được hiển thị lịch làm việc để đăng ký.
 • Với những tuần làm việc đã mở đăng ký, Tài xế có thể linh hoạt chọn ngày và các khung thời gian làm việc được hệ thống hiển thị để đăng ký lịch làm việc phù hợp.

 • Tài xế cần phải đăng ký lịch làm việc tối thiểu 03 ngày/tuần và có thể thay đổi ngày làm việc đã đăng ký với hệ thống trước khi ca làm việc bắt đầu.

HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ NGÀY LÀM VIỆC

Tài xế có thể chủ động đăng ký thêm ngày hoặc thay đổi lịch làm việc đã đăng ký trên hệ thống trước khi ca làm việc bắt đầu. Cụ thể như sau:

 1. Đăng ký thêm ngày làm việc

Để đăng ký thêm ngày làm việc, Tài xế chọn vào các ngày có màu xám đậm > chọn “Xác nhận” > chọn “Thay đổi” > chọn “OK”

 

 1. Hủy ngày đã đăng ký

Để hủy các ngày đã đăng ký trên hệ thống,Tài xế chọn vào các ngày màu cam (ngày đã đăng ký trước đó) > chọn “Đồng ý” > chọn “Xác nhận” > chọn “Thay đổi” > chọn “OK”.

 

Với những ngày làm việc đã HỦY ĐĂNG KÝ:

 • Nếu tuần làm việc chưa bắt đầu và ngày Tài xế muốn đăng ký lại vẫn còn chỗ trống: Ngày làm việc đã được chọn lại sẽ đổi từ màu cam qua màu xám đậm. Theo đó, Tài xế có thể chủ động đăng ký lại ngày làm việc.
 • Nếu tuần làm việc đã bắt đầu: Ngày làm việc sẽ được đổi từ màu cam qua màu hồng, Tài xế sẽ không thể tự đăng ký lại. Nếu muốn được tiếp tục làm việc vào ngày đã hủy đăng ký, Tài xế vui lòng truy cập Trung tâm Trợ giúp trên Ứng dụng ShopeeFood Driver > tìm kiếm từ khóa "HUB - Đăng ký lại ngày làm việc đã hủy" > Gửi báo cáo.
  *Lưu ý: Tài xế vui lòng Gửi báo cáo trước 72 giờ của ngày làm việc muốn đăng ký lại. 

 

CHÚ THÍCH CÁC TRẠNG THÁI NGÀY TRÊN LỊCH LÀM VIỆC

Với mỗi trạng thái ngày làm việc, hệ thống sẽ chú thích các màu khác nhau giúp Tài xế dễ nhận biết và hiểu rõ lịch làm việc của mình.

LƯU Ý:

 • Tài xế chỉ có thể đăng ký ngày làm việc trước 03 tuần .
 • Tài xế cần phải đăng ký lịch làm việc ít nhất 03 ngày/tuần.
 • Tài xế không thể tự thay đổi ca làm việc đã đăng ký trước đó (HUB5, HUB8, HUB10). Nếu muốn thay đổi, Tài xế vui lòng liên hệ với quản lý khu vực để được hỗ trợ.
 • Tài xế chỉ có thể thay đổi lịch làm việc (đăng ký thêm ngày, hủy ngày đăng ký) trên hệ thống trước khi ca làm việc bắt đầu.
 • Khi tuần làm việc đã bắt đầu, Tài xế không thể tự thực hiện đăng ký lại những ngày làm việc đã hủy trên hệ thống. Nếu muốn tiếp tục làm việc vào ngày đã hủy, Tài xế vui lòng liên hệ với quản lý khu vực để được hỗ trợ.