HƯỚNG DẪN CÁCH TRA CỨU THÔNG TIN NỘP THUẾ

Thứ 2, 25/07/2022

Nhằm giúp Quý Tài xế dễ dàng tra cứu các thông tin chi tiết liên quan đến qua trình nộp thuế, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn, cụ thể:

Vui lòng bấm vào Ảnh đại diện trên Ứng dụng ShopeeFood Driver > chọn Thuế. Mục Thuế bao gồm:

  • Tổng thu nhập và tổng thuế phải nộp (theo phí giao hàng, các khoản khác và thưởng ngày).
  • Lịch sử đóng thuế: số tiền được khấu trừ mỗi ngày để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

(*): Số tiền và thời gian trong hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.